Uitkomstgericht organiseren en betalen

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten, zodat ze samen kunnen beslissen over de behandeling. Maar hoe organiseer je dat? Het programma Uitkomstgerichte Organiseren en Betalen geeft inzicht in verschillende organisatie- en contractvormen.

Aanleiding

In 2018 zette het ministerie van VWS het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg op. Belangrijke partijen die onderdeel uitmaken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ), werkten hun doelen voor dit programma uit in 4 ontwikkellijnen:

  • meer inzicht in uitkomsten
  • meer samen beslissen
  • meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  • betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie

Benieuwd naar de voortgang? Bekijk de Voortgangsrapportage III Uitkomstgerichte zorg

Doel

Het ZonMw-programma ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen’ valt binnen ontwikkellijn 3 van het bredere VWS-programma Uitkomstgerichte zorg. Het doel van deze ontwikkellijn is om kansrijke initiatieven bij elkaar te brengen en verschillende organisatie- en contractvormen naast elkaar te leggen om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet. Er wordt gezocht naar succes- en faalfactoren, naar manieren om drijfveren te vinden om te komen tot samenwerkingsvormen gericht op het organiseren van persoonsgerichte zorg liefst in het netwerk van zorg en naar de meest effectieve manieren om continu leren en verbeteren te stimuleren. Uiteindelijk levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk.

Samenwerking

De onderzoeken ondersteunen daarmee het landelijke VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. De uitkomsten worden dan ook gedeeld op het landelijke Platform Uitkomstgerichte Zorg

Subsidieronde

Dit programma loopt tot en met 2022 en omvat 1 subsidieronde. De subsidieronde werd in het najaar van 2020 ingezet. De gehonoreerde projecten zijn in het voorjaar van 2021 van start gegaan. De projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

Prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot
Drs. J. (Jacob) Hofdijk
W.H.M. (Mieke) Klerkx-Harkema
Dr. W. (Wouter) Kollen
Prof. dr. G.G. (Frits) van Merode
Dr. M.P.T. (Maarten) de Wit

Secretaris

K.J. (Kees-Jan) den Heijer

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Om de best passende zorg te kunnen bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg. Daarom stimuleren we vanuit verschillende ZonMw-programma's onderzoek naar (het gebruik van) uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Het programma Uitkomstgerichte Organiseren en Betalen is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op het gebied van uitkomstgerichte zorg

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 1.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Paula du Pont

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bobby Otto

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl