Videoreeks uitkomstgericht organiseren en betalen

Met zorguitkomsten kunnen zorgverleners beter samen beslissen, leren en verbeteren. Hoe kun je werken met uitkomstinformatie verder stimuleren en faciliteren, door de manier waarop je de zorg organiseert en betaalt? Bekijk hoe onderzoekers en zorgverzekeraars dit aanpakken.
Afbeelding

Zinnige InfectieZorg (ZIZ)

Het nieuwe zorgconcept Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineert e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om drempels die de toegang tot zorg belemmeren te verlagen. Hoe maak je goede afspraken over de financiering van dit soort innovatieve interventies?
Afbeelding

Zorgpad prostaatcarcinoom

3 nieuwe interventies verbeteren zorguitkomsten voor mensen met prostaatkanker. Hoe beloon je die financieel? Onderzoekers en betrokken zorgorganisaties en -verzekeraars kijken samen welke contractafspraken mogelijk zijn.
Afbeelding

Uitkomstgerichte hartzorg

Hoe gebruikt het Nederlands Hart Netwerk zorguitkomsten in de organisatie en betaling van zorg? Het onderzoeksteam werkt uiteindelijk toe naar een bekostigingsmodel. In deze video vertellen ze hoe ze dit aanpakken.
Afbeelding

BUNDLE

Welke impact heeft uitkomstgerichte bekostiging op zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes? Het BUNDLE-team onderzoekt het gebruik van alternatieve bekostigingsmodellen voor verschillende aandoeningen. Hoe doen ze dat precies?
Afbeelding

Uitkomstgerichte herseninfarctzorg

Goede regionale samenwerking is cruciaal in de zorg voor patiënten met een herseninfarct. Hoe organiseer en betaal je deze zorg zo, dat dit mogelijk is? Dit onderzoeksteam werkt aan een kwaliteitsinstrument dat hieraan bijdraagt.
Afbeelding

Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere

Hoe organiseer en betaal je de geboortezorg zo dat deze meer aansluit op de wensen van de zwangere? Het onderzoeksteam van BUZZ2 vertelt hoe ze dit aanpakken voor de zorgpaden voor diabeteszorg en voor pijnbestrijding in de eerste lijn.

ZonMw en uitkomstgericht organiseren en betalen

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met patiënten en leren en verbeteren voor in de toekomst. Om werken met uitkomstinformatie te faciliteren en stimuleren, is meer inzicht nodig in manieren om uitkomstgerichte zorg te organiseren en te betalen. Daarom financieren we vanuit ons programma Uitkomstgericht Organiseren en Betalen onderzoek dat verschillende initiatieven vergelijkt en evalueert, om tot toepasbare organisatie- en contractvormen te komen. Dat doen we als onderdeel van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS en in samenwerking met daarbij betrokken partijen uit de medisch-specialistische zorg.

Contact

Paula du Pont

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bobby Otto

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl