Startbijeenkomst 19 projecten Nationaal Plan Hoofdzaken

Op donderdag 28 maart was de aftrap voor de 19 projecten van het eerste subsidieprogramma van het Nationaal Plan Hoofdzaken. Het doel was om informeel kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Voor elk van de 19 projecten was er een projectleider of vertegenwoordiger aanwezig, en de helft van de projecten had leden met ervaringskennis erbij.

Informatie en infographics

De dag begon met een korte introductie en toelichting vanuit ZonMw met praktische informatie over projectmonitoring. Vervolgens werden de onderwerpen data management en het belang van FAIR data behandeld.

Elk project had een creatieve infographic voorbereid om hun werk samen te vatten. Dit was erg indrukwekkend. Tijdens de pauze konden deelnemers de infographics bekijken en ontstond er veel interactie tussen de projecten.

Interactieve sessies

De eerste interactieve sessie behandelde ervaringsdeskundigheid en participatie. Aan de hand van een participatiematrix, vonden er  groepsgesprekken plaats over barrières, kansen en acties om ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis te integreren. Discussies over terminologie en de diversiteit van rollen binnen projecten volgden.

Daarna volgde een sessie over implementatie en impactcreatie, waarbij de impact binnen ZonMw en het Nationaal Plan Hoofdzaken werd besproken. Deelnemers bespraken in groepen waar hun project zich bevindt op het pad van verkenning tot implementatie en de uitdagingen die ze tegenkomen.

Gemeenschappelijke uitdagingen

De dag werd afgesloten met een borrel, waarbij deelnemers enthousiast reageerden en sommige projectleiders al vroegen naar toekomstige bijeenkomsten.

Het was mooi om te zien dat de diversiteit aan projecten toch  veel gemeenschappelijke uitdagingen naar voren bracht, wat leidde tot interessante discussies en kennisuitwisseling.