Klinische Fellows: voor medisch specialisten die een brug willen bouwen tussen praktijk en onderzoek

Een Klinisch Fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor een medisch specialist die een brug wil bouwen tussen onderzoek en praktijk binnen eigen vakgebied.

Behoefte aan specifieke subsidievorm

Er is behoefte geuit voor een specifieke subsidievorm voor medisch specialisten die meer (toegepast) onderzoek willen doen en kansen biedt voor een breder pallet aan disciplines. Een aantal vakgebieden wordt specifiek genoemd: psychiatrie, zeldzame ziekten, translationeel onderzoek, kindergeneeskunde, chronische ziekten en de sociale geneeskunde.

Investeren in ‘bruggenbouwers'

ZonMw wil met het programma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken. Door te investeren in ‘bruggenbouwers, wordt de patiëntenzorg verbeterd. In dit programma krijgen medisch specialisten de kans om deze brugfunctie op te bouwen of te versterken.

Commissie

Voorzitter
Prof. dr. A.B. (Arjan) te Pas

Vicevoorzitter
Prof. dr. B. (Bernhard) Hommel

Leden
Dr. M.L. (Marianne) Boes

Prof. dr. J.G. (Anske) van der Bom
Dr. L.M. (Lizzy) Brewster
Prof. dr. R.P. (Rob) Coppes
Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing
Dr. T.L.M. (Timo) ten Hagen
Prof. dr. J.W.R. (Joppe) Hovius
Dr. S.A.J (Saskia) Lesnik Oberstein
Prof. dr. L. (Liesbeth) Lewi
Dr. I.J.W (lIse) van Nes
Prof. dr. F.G.M. (Frans) Russel
Prof. dr. R.K. (Rinse) Weersma
Prof. dr. C.J. (Janneke) van der Woude

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Budget:
€ 800.000
Looptijd: 77 %
Looptijd: 77 %

Angela Sarabdjitsingh
Senior Programma Manager
klinischefellows [at] zonmw.nl
Leah Winkel
Programmamanager
klinischefellows [at] zonmw.nl
Lonneke Gaykema
Programmasecretaris
klinischefellows [at] zonmw.nl
Dilys Sandel
klinischefellows [at] zonmw.nl