Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Om de huisartsenzorg op het huidige hoge niveau te houden, is kennisontwikkeling én de verspreiding van deze kennis nodig. Daarom ondersteunen en stimuleren we met dit programma onderzoeksprojecten die aan de slag gaan met beantwoording van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Aanleiding

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht een onderzoeksprogramma huisartsgeneeskundige zorg te ontwikkelen met de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde als basis. Het bredere kader van de opdracht is het hoofdlijnen akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 met daarin als inhoudelijke randvoorwaarde: de juiste zorg op de juiste plek. Het programma stimuleert voor de huisartsgeneeskunde relevant en kwalitatief goed onderzoek en ondersteunt de toepassing van de kennis in de praktijk.

Missie, doelstellingen en samenwerking

Het programma verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg en het patiënten welzijn te bevorderen.

De doelstellingen voor het programma zijn:

  • Het beantwoorden van diverse actuele en relevante kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde met daarbij de benodigde aandacht voor complexiteit van huisartsgeneeskundig onderzoek en multidisciplinair onderzoek in de eerste lijn.
  • Goed afstemmen met en waar mogelijk samenwerking tussen het programma en andere ZonMw-programma’s en relevante ontwikkelingen.
  • Bevorderen dat de uitkomsten van onderzoek uit het programma gebruikt worden ter ondersteuning van de huisarts bij haar werk in de praktijk.

Het programma heeft ruime aandacht voor de specifieke methodologische uitdagingen van onderzoek in de eerste lijn en veel ruimte voor (innovatieve) onderzoeksdesigns, zoals kwalitatief onderzoek, actieonderzoek of design-based research, en voor diverse uitkomstmaten.

Opbouw van het programma met 2 programmalijnen

De 200 vragen uit de onderzoeksagenda worden geconcretiseerd in onderzoekbare kennisvragen, waarbij enkelvoudige en complexe vragen worden onderscheiden.
Beantwoording van complexe vragen vergt een andere aanpak dan beantwoording van enkelvoudige vragen. Er zijn daarom 2 programmalijnen met bijbehorende subsidieoproepen:

  1. programmalijn Enkelvoudige vragen
  2. programmalijn Complexe vragen met een gefaseerde ‘maatwerk-aanpak’ die tussentijdse go/no go momenten en aanpassingen in de projecten toestaat

Borging en verspreiding van de kennis vindt plaats via de structurele activiteiten van de huisartsgeneeskundige beroepsgroep op het gebied van standaarden, scholing en training.

Samenwerking

In de afstemming van de in december 2018 gezamenlijk aangeboden eerstelijns kennisagenda’s liggen kansen om voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek ook multidisciplinair onderzoek te stimuleren. De programmalijn Complexe vragen besteedt expliciet aandacht aan dergelijk onderzoek.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. I.J.M. (Ivo) Smeele

Leden

Prof. dr. B. (Bert) Aertgeerts
Prof. dr. A. (Lex) Burdorf
Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Dr. T. (Thérèse) van Durme
Drs. N. (Nelleke) Gruijters
Prof. dr. D. (Daniel) Kotz
Dr. E.C.F.M. (Eefje) Louwers
Dr. R. (René) Melis
Dr. J. (Josefien) van Olmen
Dr. W. (Wim) Opstelten
Dr. M.J. (Marjan) Westerman

Waarnemer

J.H. (Juliët) Martinière-Hoff

Secretaris

T.M.T. (Thirza) Ras
dr. mr. J. (Jogé) Boumans

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom investeren we op verschillende manieren in de ontwikkeling van kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Dit programma is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op gebied van huisartsenzorg

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.000.000
Looptijd: 56%
Looptijd: 56 %
Vervolg op programma:

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
kphag [at] zonmw.nl

Jogé Boumans

Programmamanager
kphag [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Flori Visser

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Mamta Roepnarain

Clusterassistent
kphag [at] zonmw.nl