Onderzoekdata opnieuw benutten voor neurowetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor preklinisch en klinisch neurowetenschappelijk onderzoek waarin data herbruikt wordt. De subsidieoproep maakt deel uit van het EU FLAG-ERA-initiatief en sluit op 1 juni 2023. Het doel van de subsidieronde is het bevorderen van het hergebruik van data om innovaties in de gezondheidszorg te stimuleren.

Subsidiekans rondom hergebruik data

De subsidieoproep heeft als doel cross-dataset-analyse en de ontwikkeling van robuuste modellering en simulaties te stimuleren. Onderzoeksvoorstellen die focussen op bundeling, harmonisatie, transformatie en/of her-analyse van bestaande onderzoekdatasets of een combinatie komen in aanmerking voor subsidie.

Belang van herbruikbare data

Wanneer onderzoekdata herbruikbaar zijn, kan de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek worden vergroot. Uitkomsten van onderzoek kunnen dan getoetst worden en toekomstig onderzoek kan de data hergebruiken.

Verbreden van lopende projecten

Reeds lopende projecten die worden gefinancierd via FLAG-ERA en andere nationale, Europese of internationale initiatieven worden aangemoedigd om hun initiële doelstellingen te verbreden door bestaande datasets te verkennen en te gebruiken.

ZonMw draagt bij aan deze Europese subsidieronde

ZonMw draagt vanuit het Onderzoeksprogramma Dementie en Nationaal Plan Hoofdzaken bij aan deze ronde met een maximaal bedrag van €800.000. De intentie is om hiermee 3 tot 4 projecten te financieren. Alzheimer Nederland draagt ook bij met financiering in deze ronde. Door deel te nemen in de FLAG-ERA subsidieoproep gericht op het menselijke brein wil ZonMw het hergebruik van data bevorderen voor innovaties in de gezondheidszorg.