Europees programma HealthEquity: subsidies voor 8 Nederlandse onderzoekers

De Europese subsidieoproep HealthEquity: “Increasing health equity through promoting healthy diets and physical activity”, werd in januari 2023 geopend. Van alle aanvragen zijn 8 onderzoeksprojecten met Nederlandse onderzoekers gehonoreerd, die in de komende maanden van start gaan.

De oproep HealthEquity is onderdeel van het partnerschap ERA4Health: een Europees partnerschap binnen het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. ERA4Health financiert internationaal onderzoek naar Europese volksgezondheidsbehoeften op het gebied van hart- & vaatziekten, nanogeneeskunde, voedings- & leefstijlgerelateerde ziekten en preventie & volksgezondheid.

Doel subsidieoproep HealthEquity

Ongezonde voeding en onvoldoende lichaamsbeweging vergroten het risico op een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid. Vooral mensen met een lage sociaaleconomische positie worden hierdoor getroffen, wat tot grotere gezondheidsverschillen tussen sociale groepen kan leiden. Het doel van deze oproep is om ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen door het ontwikkelen van nieuwe strategieën en gerichte benaderingen om de cycli te doorbreken die ongezond gedrag en ongezonde levensstijlen in stand houden. De onderzoekers werken samen met verschillende groepen mensen met een lage sociaaleconomische positie en richten zich op invloeden uit hun familiale, sociale, culturele, lokale en digitale omgeving.

In de HealthEquity call zijn 10 internationale aanvragen geselecteerd uit 15 landen, waarvan 8 aanvragen met Nederlandse partners.

Gehonoreerde aanvragen

De volgende projecten met Nederlandse aanvragers zijn geselecteerd:

  • YAHEE, Young Adults in Health-enhancing Equitable Environments, Mary Nicolaou, Amsterdam UMC
  • FOODPATH, FOOD systems and policy PATHways for equal population nutrition in Europe, Maartje Poelman, WUR Wageningen
  • IMPROVE EQUITY, Implementation of an Innovative Model for Policy Reform towards Obesity preVEntion, Pepijn van Empelen, TNO
  • B-challenged, A multi-actor approach in creating safe and attractive physical and social environments to promote children’s active outdoor play and healthy dietary behaviours, Teatske Altenburg, VUmc Amsterdam
  • IMPAQT, IMproving Physical Activity policies and their impact on health eQuiTy, Nicole den Braver, Amsterdam UMC
  • CONNECTION, CO-creating commuNity iNterventions on diEt and physical aCtivity to increase health equiTy in chIldren and adOlesceNts, Mai Chin Paw, VUmc Amsterdam
  • EnRICH-HABITS, EmpoweRIng Citizens to adopt Healthy lifestyle Habits: A data-enaBled communIty-based ciTizen Science approach, Erja Portegijs, Universitair Medisch Centrum Groningen
  • ePro-Schools, ePlatform for Promoting Health in Schools, Gonneke Stevens, Universiteit Utrecht

 

In de projecten IMPROVE EQUITY, B-challenged en EnRICH-HABITS is de Nederlandse partner ook de internationale projectcoördinator. Komende maanden worden de projecten opgestart en vervolgens zichtbaar gemaakt op de website van ZonMw op de ERA4Health pagina.