Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Jongeren

Over dit programma

De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) verbindden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brachten deze 13 werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector. Het AWTJ-programma bouwde voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen het programma Academische Werkplaatsen Jeugd.

Opbrengsten

De AWTJ's werkten de afgelopen jaren aan ruim 50 (onderzoeks)projecten. Daarin hebben zij kennis opgedaan en opgeleverd die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunt bij de transformatie. Deze kennis is daarnaast geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De concrete kennisproducten, zoals tools, methodieken en lesmateriaal, zijn gebundeld in het digitale magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Zelf aan de slag met de kennis uit de werkplaatsen? ZonMw stelt laagdrempelige kennisvouchers beschikbaar, waarmee u deze kennis kunt benutten in uw eigen werkpraktijk. Bekijk de Kennisetalage.

Vervolg

De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Van 2020 tot 2024 zullen 15 kenniswerkplaatsen, waaronder ook 6 nieuw opgerichte werkplaatsen, zich blijven inzetten voor betere zorg voor de jeugd. Een overzicht van de werkplaatsen vindt u op www.werkplaatsenjeugd.nl

Magazine Samen bouwen aan betere jeugdhulp

Afbeelding

De afgelopen jaren werkten de AWTJ's vanuit diverse perspectieven aan 1 gezamenlijk doel: de jeugdsector veranderen en verbeteren. Wat deze samenwerkingen hebben opgeleverd? Een schat aan concrete producten, methodieken én waardevolle lessen over samenwerken. We bundelden ze in het magazine 'Samen bouwen aan betere jeugdhulp'. Werkzaam in of voor de jeugdsector? Lees het magazine en laat u inspireren!

Lees het magazine

Programmacommissie