Academische Werkplaatsen Autisme

Meer verbinding tussen het werk van hulpverleners uit de praktijk, academisch onderzoek naar autisme én ervaringsdeskundigen komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. Om deze kennisinfrastructuur te versterken, zijn vanuit het programma Academische Werkplaatsen Autisme twee werkplaatsen ondersteund voor een periode van 4 jaar (2014-2018):

De projecten die binnen de werkplaatsen werden uitgevoerd zijn inmiddels afgerond. In de loop van 2019 zullen Samen Doen! en Reach-Aut de krachten bundelen en samen verder gaan binnen de vernieuwde Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0).

Een Academische Werkplaats Autisme: wat is dat eigenlijk?

Een Academische Werkplaats is een samenwerkingsverband waarin partijen vanuit verschillende expertises zich samen buigen over een maatschappelijk vraagstuk. Vanuit zo’n kennisinfrastructuur is het makkelijker om kennis te verzamelen, uit te wisselen, ontwikkelen en implementeren. Het doel van de Academische Werkplaatsen Autisme (AWA’s) is om met behulp van die kennisinfrastructuur de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen te verbeteren en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Zowel binnen Samen Doen! als Reach-Aut zijn zeven deelprojecten uitgevoerd, met concrete opbrengsten, zoals e-learnings voor mensen met autisme en hulpverleners, een WerkWeb arbeidsparticipatie en diverse (inter)nationale publicaties. Een overzicht van de deelprojecten en de producten vindt u op academischewerkplaatsautisme.nl.

Samenwerking tussen Samen Doen! en Reach-Aut

Ook tussen de werkplaatsen vond veel kennisuitwisseling plaats. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven van de grond gekomen, zoals de projecten Grip op Gedrag, Beter Leren door Beter Slapen en het platform autismejongekind.nl. De overige programmering werd onderling afgestemd, waardoor de projecten en producten die zijn uitgebracht elkaar goed aanvullen. De constructieve samenwerking tussen de werkplaatsen zal een vervolg krijgen in de Academische Werkplaats Autisme 2.0, waarin de partijen zich zullen verenigen als één werkplaats en de kennisinfrastructuur verder zullen vormgeven.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 250.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Vicky Verschoor

Clusterhoofd
verschoor [at] zonmw.nl