ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en innovatie en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarbij zoeken we naar vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Aandacht voor sekse en gender in de inhoud van onderzoek en innovatie zorgt voor een hogere kwaliteit van onderzoek én beter toepasbare projectresultaten. Het is bovendien noodzakelijk om tot generaliseerbaarheid van uitkomsten te komen. 

Om onderzoekers te ondersteunen bij het integreren van sekse en gender in hun onderzoek, hebben we een FAQ samengesteld op basis van de checklists van Institute of Gender and Health, van The Canadian Institutes of Health Research en Gendered Innovations van Stanford University. 

* Update m.b.t. COVID-19: De gevolgen van de pandemie pakken anders uit bij mannen en vrouwen en bij verschillende leeftijdsgroepen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit zowel biologische als sociaal-culturele oorzaken heeft. Daarnaast pakken de gevolgen ook anders uit voor verschillende sociaaleconomische of culturele groepen door de verschillen in leefstijl, posities, rollen en taken in de samenleving. Kijk voor meer informatie onderaan deze pagina bij 'Bronnen en hulpmiddelen'.

Veelgestelde vragen

Definities

Bronnen en hulpmiddelen

Projectgroep

Kennisoverdracht en -verspreiding

Plan van aanpak

Doelstelling

Relevantie

Probleemstelling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website