ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en innovatie en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarbij zoeken we naar vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Aandacht voor sekse en gender in onderzoek en innovatie zorgt voor een hogere kwaliteit van onderzoek én beter toepasbare onderzoeksresultaten. Het is bovendien noodzakelijk om de uitkomsten te kunnen generaliseren.

Om onderzoekers te ondersteunen bij het integreren van sekse en gender in hun onderzoek, hebben we een FAQ samengesteld op basis van de checklists van Institute of Gender and Health, van The Canadian Institutes of Health Research en Gendered Innovations van Stanford University.

Veelgestelde vragen

Definities

Projectgroep

Kennisoverdracht en -verspreiding

Plan van aanpak

Doelstelling

Relevantie

Probleemstelling

Beoordeling

Bronnen en hulpmiddelen

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website