Projecten

Lokaal Sportakkoord Lingewaard 3 x 3 = 3 micro labs

Afgerond (december 2019 - november 2020)

In de gemeente Lingewaard gaan we aan de slag met micro living labs. Deze living labs worden gerealiseerd in drie kernen van de gemeente: Doornenburg, Haalderen en Gendt. In deze (kleinere) kernen creëren we netwerken om de beweegbehoefte van burgers inzichtelijk te maken (vraagarticulatie). Hierbij wordt gewerkt vanuit de open clubs en vitale sportparken per kern die de samenwerking zoeken met de...

Bekijk dit project

Een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

Lopend (september 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sterke en vitale sportparken die in een sportzone bijdragen aan leefbaarheid in een kern

Lopend (oktober 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LivingLab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen is gericht op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. Drie elementen stonden centraal: design thinking, opzet van een Community Of Practice (COP) en Citizen Science. De COP is stap voor stap gevormd door via de...

Bekijk dit project

De Medemblikse sportomgeving als Gallisch dorp

Afgerond (december 2019 - november 2020)

De doelstelling was het huidige sportaanbod (nog) beter te laten aansluiten bij de sportbehoefte, door te onderzoeken welke barrières (fysiek, sociaal of mentaal) niet bewegende sporters op dit moment ervaren. Door inzicht te krijgen in de ervaren barrières werd ook kennis verkregen hoe deze om te buigen naar passende interventies. De rol die de kernencultuur in de gemeente hierin speelde was een...

Bekijk dit project

Ll m&gezond

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Mensen met lagere inkomens en opleiding hebben grotere gezondheidsrisico’s dan mensen met hogere inkomens en opleiding. De oorzaak van deze gezondheidsrisico’s liggen vaak in een ongezondere leefstijl. De gemeente Emmen is een Drentse gemeente waar de problematiek rondom gezondheid, opleidingsniveau en armoede erg groot is. De gemeente Emmen wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten waarin mensen met...

Bekijk dit project

Samen voor een sportieve start!

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Nijmegen wil dé Gelderse sport-en beweegstad zijn. Groen, Gezond en in Beweging is een netwerk dat streeft naar een actieve en gezonde Nijmeegse bevolking. De groep 0-4 jaar is hierbij nog onvoldoende in beeld. Voldoende beweging in de 1e levensjaren zijn echter van cruciaal belang bij het vaardig zijn in bewegen. Met een Living Lab (LL) willen wij met onze stakeholders samenwerking verder...

Bekijk dit project

Kansen voor een nieuwe generatie

Afgerond (december 2019 - november 2020)

In Oldambt groeit een hoog percentage kinderen op in een bijstandssituatie, is er een hoog percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt en is er veel overgewicht onder de inwoners. Om een opwaartse spiraal te starten willen we samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders aan de slag met het verbeteren van de leefstijl en de opvoedvaardigheden. Het doel is er betere kansen voor deze en...

Bekijk dit project

D'ran samen voor vitale werknemers

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Hoe kunnen wij werknemers verleiden tot sporten- en bewegen? Dat is een vraag die de Achterhoek graag beantwoord wil zien. Want de hele regio heeft baat bij gezonde en vitale werknemers. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is gespecialiseerd in het uitvragen. Daarom werken de HAN en de verschillende Achterhoekse partners samen in dit project. Wij willen graag een antwoord vinden op de volgende...

Bekijk dit project

Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ had als insteek breed draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke aanpak om bewoners van de wijk Hoge Vucht te stimuleren meer te gaan bewegen. De eerste stap was te komen tot een consortium van samenwerkende partijen. Ontmoeten en betrekken van de doelgroep was een belangrijke voorwaarde. Door de COVID-pandemie ging hier al snel...

Bekijk dit project

Living lab Oss: actieve kinderen door open badges!

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Een eigentijdse aanpak om de Osse jeugd te laten bewegen Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Osse Sportakkoord is om 20.000 inwoners van Oss, die nu niet of weinig deelnemen aan beweegactiviteiten, aan het bewegen te krijgen. De focusgroep is de jeugd van 6-16 jaar in de wijken Ruwaard en Schadewijk. Hiermee sluiten we aan bij het landelijke doel ‘van jongs af vaardig’. Geheel nieuw...

Bekijk dit project

Vooruit met winst door sport in Vollenhove

Lopend (december 2019 - december 2020)

Sport en bewegen lijkt voor veel volwassen inwoners uit de buurt Vollenhove in Zeist niet vanzelfsprekend door hun moeilijke financiële situatie. We zien een wisselwerking tussen beide vraagstukken en zoeken naar passende antwoorden. De grote variatie aan buurtbewoners maakt dit complex. Daarom willen we via een Living Lab (LL) een netwerk bouwen waarin ervaringskennis een prominente plek krijgt....

Bekijk dit project

Positief Pedagogisch Sportklimaat in Amersfoort

Lopend (december 2019 - december 2020)

Het realiseren van een Living Lab ‘Positief Pedagogisch Sportklimaat’ kan antwoord geven op de vraag van verenigingen en professionals naar een sportklimaat die leidt tot het veilig en prettig kunnen sporten en bewegen door kinderen en jongeren. Het doel is om samen met ouders, trainers, coaches en bestuurders een goede en veilige omgeving te creëren. De aanpak wordt gefaseerd volgens de...

Bekijk dit project

Living Lab Hydrotherapy

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het Living Lab Hydrotherapy is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel het doelgroepenbad van het Biljoenbad een zorgfunctie te geven. Daarbij geven wij invulling aan twee voorwaarden en twee uitkomstdoelen. De voorwaarden zijn een betere verwijzing en mobilisatie doelgroepen en een vergrote kwaliteit van het beweeg-...

Bekijk dit project

Waarde van bewegen Harderwijk

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Voor mensen met psychische problematiek levert een actieve leefstijl gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, nog niet iedereen wordt hiermee bereikt. Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar passend sportaanbod vraagt om kennis...

Bekijk dit project

Voetlab Haarlem Noord

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het aanbod van verenigingen en daarmee de ruimtelijke faciliteiten sluiten niet meer helemaal aan bij de behoefte van verschillende groepen gebruikers. Dit is te zien in teruglopende ledenaantallen en een terugloop in het gebruik van sportaccommodaties. Met Voetlab willen we een divers aanbod voor meerdere doelgroepen ontwikkelen dat een aanvulling is op het traditionele verenigingsaanbod....

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website