Over dit programma

Het doel van het programma is het (lokaal) ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger. Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker, bijvoorbeeld de burger. Samen met andere relevante partijen, waaronder overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden middels co-creatie oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Deze activiteiten vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en/of beweegt.

In 2020 werkten 15 gemeenten met hogescholen, lokale organisaties en burgers aan de oprichting van living labs sport en bewegen. Er zijn krachtige netwerken ontstaan waarin lokale en regionale partners uitdagingen rond sport en bewegen oppakken. De ervaringen in het eerste jaar zijn gebundeld in een artikelreeks.
In 2021 staat de verankering, het ontwikkelen van innovaties en het experimenteren met oplossingen die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van de living labs sport en bewegen die in 2020 zijn gestart, centraal.

Benieuwd naar wat de living lab aanpak inhoudt? Of wilt u zelf een living lab binnen uw gemeente opzetten? In dit artikel leest u over de aanpak en hoe deze u kan helpen met sport- en beweegvraagstukken binnen uw gemeente.

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website