Met 'Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie’ (MOOI) zetten we een beweging in gang waardoor onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.

Maatschappelijke uitdagingen sport en bewegen

Wat is een wicked problem?

Een wicked problem is een maatschappelijke uitdaging. Het is een complex probleem of uitdaging waar een doorbraak nodig is die niet zonder een gezamenlijke inspanning van diverse belanghebbenden tot stand komt. Met onderzoek en innovatie willen we een substantiële bijdrage aan de oplossingsrichting geven.

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, doen vaak minder aan bewegen en sporten dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek. Hoe kan de sportdeelname en beweegtijd in deze wijken structureel toenemen?

Bekijk het wicked problem

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorisch vaardigheden nemen af. Hoeveel kinderen en jongeren bewegen en sporten hangt af van de thuissituatie, de buurt en de school. Hoe kunnen we het tij keren?

Bekijk het wicked problem

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

Lichaamsbeweging is in veel gevallen geen onderdeel van de medische behandeling en zorg, ook niet van de preventieve gezondheidszorg. Is het mogelijk om sport en bewegen integraal onderdeel van de zorg en behandeling te laten zijn met financiering?

Bekijk het wicked problem

De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar

Om de waarde van topsport te kunnen vergroten, moeten we die waarde beter aantoonbaar en zichtbaar maken. Hoe kunnen we dit bereiken? Hoe en waartoe inspireert topsport? Wat is de betekenis van topsport in den brede, en hoe vergroten we dit?

Bekijk het wicked problem

De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt

We hebben in Nederland een geweldige sportinfrastructuur met faciliteiten, zoals sporthallen en -velden. Deze faciliteiten worden vooral ‘s avonds en in het weekend gebruikt. Op andere momenten staan ze, vooral bij de buitensporten, leeg. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe doelgroepen meer en beter gebruikmaken van de bestaande sportinfrastructuur?

Bekijk het wicked problem

De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Wat is er nodig om een integraal aanbod van goede kwaliteit te ontwikkelen, door sportverenigingen èn sportondernemers, dat mensen die nu nog niet (genoeg) bewegen, aan het sporten krijgt? Hoe kunnen we dat betalen en wat betekent dat voor de betaalbaarheid en de financiering van sport?

Bekijk het wicked problem

Blijf op de hoogte

Heb je vragen over MOOI in Beweging? Stuur een mailtje naar sportenbewegen@zonmw.nl.
Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen MOOI in Beweging.

Programma MOOI in Beweging

Wil je meer weten over het programma MOOI in Beweging?

Bekijk de programmapagina

Actueel

Subsidieoproep living labs voor MOOI in Beweging geopend

Werk je bij een gemeente of een kennisinstelling? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen voor het realiseren van een living lab voor MOOI in Beweging. Het doel van deze subsidieoproep is om met onderzoek en innovatie bij te dragen aan oplossingen voor wicked problems binnen sport en bewegen. Deadline: 25 mei 2023, 14.00 uur.

Nieuws

Een handreiking voor Living labs: samen innoveren in Sport en Bewegen

Vandaag overhandigden Geri Bonhof van het Topteam Sportinnovator en Sanne Cobussen van de HAN van het Living Lab Lingewaard het magazine ‘Living labs: samen innoveren in sport en bewegen’ aan wethouder Ben van Koningsveld van de gemeente Amersfoort. Het magazine staat barstensvol geleerde lessen, tips en adviezen over hoe je een living lab kunt opstarten. De overhandiging gebeurde tijdens de Kennisdag Sport en Innovatie van de VSG en...

Nieuws

Vmbo sportlab gestart

In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Dummyfoto van een man

Michelle Vogels

Senior programmamanager

+31 70 349 50 377
vogels@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website