Met 'Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie’ (MOOI) zetten we een beweging in gang waardoor onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.

Maatschappelijke uitdagingen sport en bewegen

Wat is een wicked problem?

Een wicked problem is een maatschappelijke uitdaging. Het is een complex probleem of uitdaging waar een doorbraak nodig is die niet zonder een gezamenlijke inspanning van diverse belanghebbenden tot stand komt. Met onderzoek en innovatie willen we een substantiële bijdrage aan de oplossingsrichting geven.

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, doen vaak minder aan bewegen en sporten dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek. Hoe kan de sportdeelname en beweegtijd in deze wijken structureel toenemen?

Bekijk het wicked problem

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorisch vaardigheden nemen af. Hoeveel kinderen en jongeren bewegen en sporten hangt af van de thuissituatie, de buurt en de school. Hoe kunnen we het tij keren?

Bekijk het wicked problem

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

Lichaamsbeweging is in veel gevallen geen onderdeel van de medische behandeling en zorg, ook niet van de preventieve gezondheidszorg. Is het mogelijk om sport en bewegen integraal onderdeel van de zorg en behandeling te laten zijn met financiering?

Bekijk het wicked problem

De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar

Om de waarde van topsport te kunnen vergroten, moeten we die waarde beter aantoonbaar en zichtbaar maken. Hoe kunnen we dit bereiken? Hoe en waartoe inspireert topsport? Wat is de betekenis van topsport in den brede, en hoe vergroten we dit?

Bekijk het wicked problem

De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt

We hebben in Nederland een geweldige sportinfrastructuur met faciliteiten, zoals sporthallen en -velden. Deze faciliteiten worden vooral ‘s avonds en in het weekend gebruikt. Op andere momenten staan ze, vooral bij de buitensporten, leeg. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe doelgroepen meer en beter gebruikmaken van de bestaande sportinfrastructuur?

Bekijk het wicked problem

De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Wat is er nodig om een integraal aanbod van goede kwaliteit te ontwikkelen, door sportverenigingen èn sportondernemers, dat mensen die nu nog niet (genoeg) bewegen, aan het sporten krijgt? Hoe kunnen we dat betalen en wat betekent dat voor de betaalbaarheid en de financiering van sport?

Bekijk het wicked problem

Belangstelling of vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar sportenbewegen@zonmw.nl. Heb je belangstelling om bij een wicked problem betrokken te raken? Klik dan hier.
Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen MOOI in beweging.

Programma MOOI in beweging

Wil je meer weten over het programma MOOI in beweging?

Bekijk de programmapagina

Actueel

Aan de slag met complexe maatschappelijke uitdagingen in de sport- en beweegsector

Wat kunnen we doen aan de sportachterstand in aandachtswijken? Hoe kunnen we de sportinfrastructuur beter gebruiken? Hoe blijft de sport betaalbaar? Met deze en meer complexe maatschappelijke uitdagingen – wicked problems – gaan we aan de slag binnen MOOI in beweging. Het doel is dat onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.

Nieuws

Subsidie voor het versterken van leefstijladvies in de huisartsenpraktijk

Een zorggroep of huisartsorganisatie kan samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het verduurzamen en versterken van effectief leefstijladvies in de huisartsenpraktijk. Tot 2 augustus 2022 kan een projectidee worden ingediend voor de vandaag geopende subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Op 2 juni is een digitale vragenbijeenkomst over deze oproep.

Nieuws

Kansen en uitdagingen van Leefstijlgeneeskunde

Waar liggen kansen en uitdagingen op het gebied van Leefstijlgeneeskunde? En hoe kunnen we dit verder brengen in de toekomst? Lifestyle4health ging in gesprek met Wilke van Ansem (senior programmamanager, afdeling Gezondheidsbescherming ZonMw) en Fleur Boulogne (clusterhoofd, afdeling Preventie ZonMw) over hoe ze tegen leefstijlgeneeskunde aankijken en welke plaats het zou moeten innemen in de nabije toekomst.

Nieuws

Nieuw project: vergroten sportparticipatie van jongeren in het vmbo

Hoe krijg je jongeren in het vmbo blijvend aan het sporten en bewegen? 25 onderzoekers en praktijkprofessionals bedachten tijdens een sandpit in oktober 2021 samen met vmbo-ers oplossingen. De ideeën zijn door een consortium uitgewerkt tot een subsidieaanvraag die eind maart is gehonoreerd.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Dummyfoto van een man

Michelle Vogels

Senior programmamanager

+31 70 349 50 377
vogels@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website