Missiegedreven onderzoek en innovatie sport en bewegen

In de sport- en beweegsector slepen al jaren maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) voort zonder dat er een oplossing in zicht is. Daar willen wij verandering in brengen. Met nieuwe kennis uit onderzoek, met kennis die niet wordt gebruikt, en met innovaties. Wij brengen een beweging op gang naar missiegedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen. De praktijk staat hierbij centraal en geeft aan waar kennis en/of vernieuwing noodzakelijk is.

Maatschappelijke uitdaging

Een wicked problem is een maatschappelijke uitdaging. Het is een complex probleem waar een doorbraak nodig is die niet zonder een gezamenlijke inspanning van diverse belanghebbenden tot stand komt. 
Met onderzoek en innovatie willen we bijdragen aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Oplossingen waarmee we stappen zetten in de richting van systemische veranderingen. Dit doen we in samenwerking met vertegenwoordigers uit de quadruple helix van gebruikers, wetenschap, overheid en bedrijfsleven in het programma MOOI in Beweging.

Afbeelding
Het MOOI huis waarin ieder raam een wick problem representeert

Zes wicked problems

Er zijn zes wicked problems bepaald. Het gaat om vragen als wat zorgt ervoor dat sommige groepen die nu veel minder meedoen wel gaan bewegen of deelnemen in de (on)georganiseerde sport? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd ook blijft sporten als ze ouder zijn? Hoe zorgen we dat sport en bewegen onderdeel van de behandeling wordt in de zorg? Of, hoe houden we de sport toegankelijk en betaalbaar?

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, bewegen en sporten vaak minder dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek. Hoe kan de sportdeelname en beweegtijd in deze wijken structureel toenemen? Bekijk het wicked problem.

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorische vaardigheden nemen af. Hoeveel kinderen en jongeren bewegen en sporten hangt af van de thuissituatie, de buurt en de school. Hoe kunnen we het tij keren? Bekijk het wicked problem.

Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg

Sport en bewegen  is in veel gevallen geen integraal onderdeel van de medische behandeling en zorg, ook niet van de preventieve gezondheidszorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zorgprofessionals bewegen gaan voorschrijven als preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen? Bekijk het wicked problem.

Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijke waarde topsport

Om de waarde van topsport te kunnen vergroten, moeten we die waarde beter aantoonbaar en zichtbaar maken. Hoe kunnen we dit bereiken? Hoe en waartoe inspireert topsport? Wat is de betekenis van topsport in den brede, en hoe vergroten we dit? Bekijk het wicked problem.

De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt

We hebben in Nederland een geweldige sportinfrastructuur met faciliteiten, zoals sporthallen en -velden. Deze faciliteiten worden vooral ‘s avonds en in het weekend gebruikt. Op andere momenten staan ze, vooral bij de buitensporten, leeg. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe doelgroepen meer en beter gebruikmaken van de bestaande sportinfrastructuur? Bekijk het wicked problem.

De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Wat is er nodig om een integraal aanbod van goede kwaliteit te ontwikkelen, door sportverenigingen én sportondernemers, dat mensen die nu nog niet (genoeg) bewegen, aan het sporten krijgt? Hoe kunnen we dat betalen en wat betekent dat voor de betaalbaarheid en de financiering van sport? Bekijk het wicked problem.