Kraamzorg is de zorg voor moeder en kind gedurende de eerste week na (of al tijdens) de bevalling. Ruim 10.000 kraam-verzorgenden richten zich op een gezonde en veilige start voor moeder en kind en op zelfredzaamheid van ouders. De beroepsgroep werkt aan verdere professionalisering en de behoefte aan kennisontwikkeling over kraamzorg is groot.

Thema's / onderwerpen

Projecten

Samen met het kraamgezin de zorgbehoefte inschatten

Met de GIZ-methodiek kan de kraamzorg meer worden afgestemd op de behoefte van cliënten. Binnen een pilot stapten drie kraamzorgorganisaties volledig over op deze nieuwe manier om het intakegesprek te voeren.

Lees het interview over de methodiek

Kraamzorg volop in ontwikkeling

De kraamzorg maakte in de afgelopen jaren sprongen vooruit. De resultaten van vijf onderzoeksprojecten geven een extra impuls aan de professionalisering. De uitkomsten bieden handvatten voor vernieuwing van de zorgindicatie en betere afstemming op de behoefte van cliënten.

Lees het artikel

Flexibele kraamzorg kent nog uitdagingen

Levert het gezondheidswinst op voor moeder en kind wanneer het aantal uren kraamzorg flexibel wordt ingezet? In het project SOS kraamzorg werd het onderzocht.

Lees het interview met Fleur Lambermon

Kwetsbare zwangere heeft informatie op maat over kraamzorg nodig

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat bij kunnen hebben. Resultaten uit project ‘De beste start’ bieden aanknopingspunten voor verbetering.

Lees het interview met Hiske Ernst en Lizette Laureij

Projecten kraamzorg

Hoe lever je kraamzorg op maat? Onderzoeksprojecten leveren kennis op om het professionele handelen van kraamverzorgenden in de integrale keten van de geboortezorg te verbeteren.

Ga naar projecten

Contact

Female

Milly Vesters

Programmamanager

+31 70 3495243
vesters@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website