In Nederland zijn de perinatale sterftecijfers hoger dan de Europese gemiddelden. Het perinatale sterftecijfer is in Nederland 7,4 per 1000 geboren baby’s in 2014. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere gezondheid. De zorg moet alle groepen bereiken.

Uitgelicht

Van slaapkamer naar laboratorium

Bron: www.biomaatschappij.nl

Zwanger worden gaat bij 1 op de 6 stellen niet vanzelf. Onze vruchtbaarheid is een hele medische molen geworden sinds de geboorte van de eerste IVF-baby. Hoe werken de technologieën die de voortplantingsgeneeskunde nu gebruikt, en wat zal er mogelijk zijn in de toekomst? Wetenschappers en specialisten bespreken de laatste ontwikkelingen in dit cahier. 

Van slaapkamer naar laboratorium

Stand van zaken subsidierondes 2017

  • Voor de subsidieoproep ‘bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur geboortezorg’ van het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 9 subsidieaanvragen ingediend. Alleen de 9 regionale consortia zwangerschap en geboorte konden indienen. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door referenten, een cliëntenpanel en daarna door de programmacommissie. Eind oktober ontvangen de indieners bericht over het besluit over hun subsidieaanvraag. Als de honorerings- en afwijzingsbrieven zijn verstuurd aan de indieners, vindt u op deze website informatie over de gehonoreerde projecten. De projecten starten vervolgens in december 2017.
  • In de 1e open subsidieronde van het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 60 projectideeën ingediend. Er konden projectideeën worden ingediend voor de 3 aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. De programmacommissie beoordeelt de komende periode de projectideeën. Indieners ontvangen begin november bericht hierover.

Preconceptiezorg vergt veel promotie

Vrouw met zwangerschapstest

Preconceptiezorg kan risico’s op gezondheidsproblemen bij moeder en kind verkleinen. Toch denken paren die binnenkort zwanger willen worden er vaak niet aan. Ze zijn zich onvoldoende bewust van het belang van preventie.

Ga naar de themapagina Preconceptiezorg

Professionals gaan samen voor een rookvrije start

rookvrije start


Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Dit is hard nodig, want 8,6% van de zwangere vrouwen rookt. Onder lager opgeleiden rookt zelfs 22%. Gaat dit onderwerp u ook aan het hart? Teken dan het manifest op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

Rookvrije start

Kennis en samenwerking in de geboortezorg

Afbeelding landkaart Nederland met de consortia erop

Vanuit het programma Zwangerschap en geboorte zijn regionale, multidisciplinaire consortia gestart. Met deze kennisinfrastructuur beoogt ZonMw dat zorgverleners gaan samenwerken aan zorg en onderzoek in de regio. Het doel is via samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn ziekte en sterfte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland verder terug te brengen.

Animatie Kennis en samenwerking in de geboortezorg

Een gezonde start voor moeder en kind

Twee kindervoetjes

De onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte ‘Een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom Zwangerschap en geboorte’ beschrijft de kennisvragen en kennislacunes op het terrein van zwangerschap en geboorte die de gezondheid van (aanstaande) moeder en kind bevorderen, die gezondheidsverschillen terugdringen en de kwaliteit van de (preventieve) zorg verbeteren.

Deze onderzoeksagenda is een update van de onderzoeksagenda uit 2010 en is opgesteld in het kader van een mogelijk vervolg van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte. 

Onderzoeksagenda Een gezonde start voor moeder en kind

Kraamzorg

Babyvoetjes met daarom hartvormende handen

De behoefte aan kennisontwikkeling voor de kraamzorg is groot. Participatie in de integrale geboortezorg vraagt een duidelijke rol van de kraamzorg. Daarbij is meer onderbouwing nodig voor het professionele handelen ter ondersteuning van het inrichten van de zorg met het oog op de toekomst. 

Lees meer over de projecten kraamzorg

Kennisnet Geboortezorg

Bevorderen van interactie en verbinden van professionals in de geboortezorg om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren, dat is het doel van Kennisnet Geboortezorg. Ben jij werkzaam in de geboortezorg? Deel dan je kennis op dit platform! Zo verbeteren we samen de kwaliteit van geboortezorg.

Ga naar de website Kennisnet geboortezorg

Actueel

Volg via RSS

Cijfers Geboortezorg 2016 bekend

De cijfers omtrent de geboortezorg in 2016 zijn bekend. Perined publiceert de jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. Hierin lezen we onder andere dat er in 2016 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen. Perined is een stichting die met (financiële) steun van het Ministerie van VWS door registratie en audit (meten en bespreken) de verschillende zorgverleners in de geboortezorg ondersteunt bij het bewaken en verbeteren van hun...

Elders gezien

Uitbreiding hielprikscreening: start SONNET studie

De neonatale hielprikscreening wordt uitgebreid met 12 aandoeningen. De uitbreiding gebeurt in fases in de periode 2018 – 2022. Voordat deze aandoeningen definitief toegevoegd kunnen worden aan de hielprik is er aanvullend onderzoek nodig. In april start het eerste onderzoek: de SONNET studie.

Nieuws

ZonMw zoekt referenten onderzoek zwangerschap en geboorte

Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor het programma Zwangerschap en geboorte zoekt ZonMw referenten. Bent u onderzoeker in een voor zwangerschap en geboorte relevant vakgebied of heeft u onderstaande expertise en wilt u een aanvraag beoordelen? Meld u dan nu aan als referent!

Nieuws

Nieuwe e-learning Veilig slapen bij JGZ-academie

De JGZ-academie presenteert een nieuwe e-learning: Veilig slapen. De e-learning gaat in op de laatste slaapadviezen, behorend bij de richtlijn Preventie wiegendood. Verder bevat de e-learning verschillende filmpjes en wordt er ingegaan op etnische verschillen bij dit thema.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Agenda

CPZ- Jaarcongres 2017

Het jaarlijks congres van het College Perinatale Zorg staat in het teken van samenwerking.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Female

Marieke Breden

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 3495234
E-mailadresbreden@zonmw.nl
Female

Milly Vesters

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 3495243
E-mailadresvesters@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website