In Nederland zijn de perinatale sterftecijfers hoger dan de Europese gemiddelden. Het perinatale sterftecijfer is in Nederland 7,4 per 1000 geboren baby’s in 2014. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere gezondheid. De zorg moet alle groepen bereiken.

Uitgelicht

Van slaapkamer naar laboratorium

Bron: www.biomaatschappij.nl

Zwanger worden gaat bij 1 op de 6 stellen niet vanzelf. Onze vruchtbaarheid is een hele medische molen geworden sinds de geboorte van de eerste IVF-baby. Hoe werken de technologieën die de voortplantingsgeneeskunde nu gebruikt, en wat zal er mogelijk zijn in de toekomst? Wetenschappers en specialisten bespreken de laatste ontwikkelingen in dit cahier. 

Van slaapkamer naar laboratorium

Stand van zaken subsidierondes 2017

  • Voor de subsidieoproep ‘bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur geboortezorg’ van het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 9 subsidieaanvragen ingediend. Alleen de 9 regionale consortia zwangerschap en geboorte konden indienen. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door referenten, een cliëntenpanel en daarna door de programmacommissie. Eind oktober ontvangen de indieners bericht over het besluit over hun subsidieaanvraag. Als de honorerings- en afwijzingsbrieven zijn verstuurd aan de indieners, vindt u op deze website informatie over de gehonoreerde projecten. De projecten starten vervolgens in december 2017.
  • In de 1e open subsidieronde van het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 60 projectideeën ingediend. Er konden projectideeën worden ingediend voor de 3 aandachtsgebieden ‘preventie’, ‘zorginterventies’ en ‘organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’. De programmacommissie beoordeelt de komende periode de projectideeën. Indieners ontvangen begin november bericht hierover.

Preconceptiezorg vergt veel promotie

Vrouw met zwangerschapstest

Preconceptiezorg kan risico’s op gezondheidsproblemen bij moeder en kind verkleinen. Toch denken paren die binnenkort zwanger willen worden er vaak niet aan. Ze zijn zich onvoldoende bewust van het belang van preventie.

Ga naar de themapagina Preconceptiezorg

Professionals gaan samen voor een rookvrije start

rookvrije start


Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Dit is hard nodig, want 8,6% van de zwangere vrouwen rookt. Onder lager opgeleiden rookt zelfs 22%. Gaat dit onderwerp u ook aan het hart? Teken dan het manifest op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

Rookvrije start

Kennis en samenwerking in de geboortezorg

Afbeelding landkaart Nederland met de consortia erop

Vanuit het programma Zwangerschap en geboorte zijn regionale, multidisciplinaire consortia gestart. Met deze kennisinfrastructuur beoogt ZonMw dat zorgverleners gaan samenwerken aan zorg en onderzoek in de regio. Het doel is via samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn ziekte en sterfte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland verder terug te brengen.

Animatie Kennis en samenwerking in de geboortezorg

Een gezonde start voor moeder en kind

Twee kindervoetjes

De onderzoeksagenda Zwangerschap en geboorte ‘Een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom Zwangerschap en geboorte’ beschrijft de kennisvragen en kennislacunes op het terrein van zwangerschap en geboorte die de gezondheid van (aanstaande) moeder en kind bevorderen, die gezondheidsverschillen terugdringen en de kwaliteit van de (preventieve) zorg verbeteren.

Deze onderzoeksagenda is een update van de onderzoeksagenda uit 2010 en is opgesteld in het kader van een mogelijk vervolg van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte. 

Onderzoeksagenda Een gezonde start voor moeder en kind

Kraamzorg

Babyvoetjes met daarom hartvormende handen

De behoefte aan kennisontwikkeling voor de kraamzorg is groot. Participatie in de integrale geboortezorg vraagt een duidelijke rol van de kraamzorg. Daarbij is meer onderbouwing nodig voor het professionele handelen ter ondersteuning van het inrichten van de zorg met het oog op de toekomst. 

Lees meer over de projecten kraamzorg

Kennisnet Geboortezorg

Bevorderen van interactie en verbinden van professionals in de geboortezorg om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren, dat is het doel van Kennisnet Geboortezorg. Ben jij werkzaam in de geboortezorg? Deel dan je kennis op dit platform! Zo verbeteren we samen de kwaliteit van geboortezorg.

Ga naar de website Kennisnet geboortezorg

Actueel

Volg via RSS

Invoering NIPT leidt niet tot meer screening

Sinds april 2017 kunnen vrouwen via een bloedonderzoek hun ongeboren kind screenen op chromosoomafwijkingen. Het aanbieden van de NIPT-test heeft nauwelijks geleid tot meer prenatale screening. Ongeveer 40% van de vrouwen kiest er nu voor. Voor april was dat 35%. De NIPT geeft meer zekerheid dan de combinatietest die eerder voor dit doel werd ingezet.

Nieuws

Onderzoek naar weeënremmers: is het kind wel beter af?

Nederlandse gynaecologen beginnen met een groot, internationaal onderzoek naar de daadwerkelijke gezondheidswinst van weeënremmers. Zwangere vrouwen die te vroeg dreigen te bevallen, krijgen nu medicijnen om tijd te winnen. Daarbij is het devies: hoe langer de ongeboren baby in de buik van de moeder blijft, hoe beter. Dat klinkt logisch, maar opmerkelijk genoeg blijkt er helemaal geen bewijs voor te bestaan.

Zwangere vrouw
Nieuws

Belangrijk dat zwangeren meedoen aan onderzoek

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen op ethisch verantwoorde wijze geïncludeerd worden in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Door hen stelselmatig uit te sluiten van deelname kan niet bewezen worden dat medicijnen die zwangeren nodig hebben veilig en werkzaam zijn. Niet deelnemen leidt tot risico’s voor zowel de zwangere vrouw als de foetus. Dat betoogt Indira van der Zande, verbonden aan het UMCU.

Zwangere vrouw en dokter aan tafel
Nieuws

Subsidieoproepen over pre- en neonatale screening

De subsidieoproepen over pre- en neonatale screening van het programma Zwangerschap en geboorte II volgen later dan gepland. Besluiten over deze onderwerpen heeft het ministerie van VWS uitgesteld tot een nieuw kabinet is aangetreden.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Agenda

CPZ- Jaarcongres 2017

Het jaarlijks congres van het College Perinatale Zorg staat in het teken van samenwerking.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Female

Marieke Breden

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 3495234
E-mailadresbreden@zonmw.nl
Female

Milly Vesters

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 3495243
E-mailadresvesters@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website