Binnen programmalijn 2 ‘Verbetering van het re-integratieproces’ zijn 11 projecten gehonoreerd. Deze zijn gericht op de thema’s: versterking eigen rol zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies en facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties.

Deze programmalijn is onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces. Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis en het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Onderstaand vindt u de lopende projecten gegroepeerd per thema.

Versterking eigen rol zieke werknemer

Dit thema is gericht op onderzoek naar de verbetering van re-integratie van werknemers door het (door)ontwikkelen en uittesten van interventies en de stimulering van kennisontwikkeling ter versterking van de eigen regie van de werknemer. Met eigen regie wordt bedoeld: bevorderen dat werknemers sneller en sterker hun eigen rol in het re-integratieproces zien en daar invulling aan geven.

Bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies

Binnen dit thema gaat het om het ontwikkelen van en experimenteren met vernieuwende interventies in arbeidsorganisaties, waarin een re-integratiegerichte werkwijze voorop staat. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, het management van de arbeidsorganisatie, leidinggevenden en (zieke) werknemers worden gevraagd om mee te werken aan het uittesten van nieuwe interventies.

Facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties

Dit thema betreft onderzoek naar aanpassingen die arbeidsorganisaties zelf kunnen doorvoeren en die hen helpen om de re-integratie van zieke werknemers te verbeteren. De rol van de werkgever en/of leidinggevenden staat daarbij voorop. De re-integratie van zieke werknemers kan bevorderd worden door werkgevers en/of leidinggevenden zodanig te faciliteren dat zij hun rol beter kunnen oppakken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website