Over dit programma

Sinds 1 oktober 2021 mogen aanbieders van kansspelen in Nederland online kansspelen aanbieden. De online kansspelmarkt wordt gereguleerd door de nieuwe wet Kansspelen op afstand. Uit de wet vloeit ook het verslavingspreventiefonds voort, dat door de Kansspelautoriteit wordt beheerd. Een van de bestedingsdoelen van het fonds is onderzoek naar de preventie en behandeling van kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit heeft ZonMw verzocht hiervoor een onderzoeksprogramma te ontwikkelen.

Samen met een brede groep stakeholders uit de zorg, ervaringsdeskundigen, de wetenschap, het beleid, het toezicht en de kansspelsector is eerst een onderzoeksagenda over kennisvragen en
prioriteiten voor onderzoek opgesteld. Deze onderzoeksagenda vormt de basis van het ZonMw onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving.

Het programma sluit aan op de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor kansspelen en het besluit vorig jaar om online kansspelen in Nederland te legaliseren. In nauwe samenwerking met onder meer de Kansspelautoriteit is het programma tot stand gekomen.

Over het programma

De missie van het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving is een bijdrage te leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren.

Het programma heeft drie doelstellingen:

  1. Verkrijgen van nieuwe kennis die bijdraagt aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving en gokproblematiek in den brede
  2. Versterken van de impact van kennis op de preventie- en behandelpraktijk
  3. Bevorderen van nationale en internationale samenwerking in het onderzoek naar kansspelverslaving

Subsidierondes

Er zijn twee open rondes voorzien, in het eerste en tweede jaar van het programma. Daarbij streeft ZonMw naar een goede mix tussen kortdurende projecten die snel tot resultaat leiden en vierjarige projecten die op langere termijn waardevolle kennis opleveren.

Kijk in de programmatekst voor meer informatie over het programma

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website