Gemeenten en zorgverzekeraars investeren steeds meer in preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. De opname van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering biedt daarvoor extra mogelijkheden. In dit interview vertelt Wiro Gruisen (zorgverzekeraar cz) over het bewaken van de zorgkwaliteit binnen de interventie.

Krachten bundelen

‘Als zorgverzekeraar hebben we veel klanten in de Mijnstreek in Limburg. De inwoners van die regio voelen zich het meest ongezond van Nederland. Ook is er een enorme zorgconsumptie, die zelfs gecorrigeerd voor leeftijd en andere relevante factoren onverklaarbaar hoog is. Voor ons is deze regio een grote uitdaging. Niet alleen omdat de betaalbaarheid onder druk staat, maar ook omdat we een rol willen spelen in het verbeteren van de gezondheid van onze verzekerden. Wij kunnen dat niet alleen. Het gaat pas iets opleveren als je de krachten bundelt. Daarom werken wij bijvoorbeeld nauw samen met de huisartsen, Zuyderland Medisch Centrum en de Stichting Burgerkracht Limburg. Met de gemeenten Heerlen en Sittard hebben we een zogenoemde preventiecoalitie gesloten. En we werken samen met de provincie, die in 2017 heeft besloten de eerste Positief Gezonde Provincie van Nederland te worden.

Lokale gemeenschap

Het concept ‘positieve gezondheid’ is voor ons een belangrijke inspiratiebron. Het gaat niet zozeer om wat mensen mankeert, maar vooral om wat ze wél kunnen. En om de mens als geheel, dus in alle dimensies van het leven. Daar sluit de gecombineerde leefstijlinterventie goed bij aan. Toch ben je er niet met het vergoeden van zo’n interventie in de basisverzekering. Voor de integrale, op de persoon afgestemde zorg die wij willen realiseren, moet je het gemeentelijk domein aan het zorgdomein zien te koppelen. En uiteindelijk ook aan spelers daarbuiten, zoals scholen en werkgevers. Achter medische problemen blijken vaak heel andere zorgen te zitten. Maar om daar achter te komen moet je wel kunnen doorvragen en als samenwerkende partijen iets te bieden hebben. Je patiënt heeft misschien helemaal geen zorg nodig, maar een maatschappelijke oplosing. Uiteindelijk gebeurt het echte werk in de directe omgeving van mensen. Door goede preventie – inclusief de gecombineerde leefstijlinterventie – duurzaam te implementeren in de lokale gemeenschap, zorg je dat mensen écht gezonder worden.’

Wiro Gruisen

Wiro Gruisen is manager regio-regie bij zorgverzekeraar CZ. Voor de gecombineerde leefstijl-interventie heeft CZ overeenkomsten gesloten met regionale samenwerkingsverbanden. Zij bewaken de zorgkwaliteit binnen de interventie. CZ denkt ook mee over de toekomst van integrale zorg. In proefregio’s werkt de verzekeraar samen met inwoners en alle betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg en gezondheid.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website