Projecten

Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk

Lopend (maart 2021 - september 2023)

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het netwerk heeft als doel om de hoogste patiëntwaarde, ofwel de beste patiëntrelevante uitkomsten tegen de laagste zorgkosten, te creëren voor hartpatiënten. Transmurale zorgstandaard Om dit te realiseren zijn netwerken georganiseerd rondom de meest voorkomende...

Bekijk dit project

BUNDLE: Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren

Lopend (maart 2021 - maart 2023)

Om tot uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg te komen, is het noodzakelijk dat het organiseren en aanbieden daarvan lonend is voor zorgprofessionals. Dergelijke ‘uitkomstgerichte bekostiging’ gebeurt echter nog op beperkte schaal. Bovendien zijn lopende initiatieven nog niet geëvalueerd. Doel Dit project doet onderzoek naar de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals...

Bekijk dit project

BUZZ2: Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere

Lopend (juli 2021 - juli 2023)

Uitkomstgerichte geboortezorg biedt kansen om de best passende zorg aan zwangere vrouwen te leveren en de kwaliteit daarvan te verbeteren. Annature Geboortezorg is een integrale organisatie gericht op geboortezorg, die: gebruik maakt van integrale bekostiging werkt in één integraal dossier patiëntgerapporteerde uitkomsten meet Doel Het doel van dit project is om samen met zorgverzekeraar...

Bekijk dit project

ZIZ - Zinnige Infectie Zorg

Lopend (mei 2021 - mei 2023)

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18% naar bijna een half miljoen per jaar. Een knelpunt in de bestrijding van soa’s is dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren die de toegang tot zorg belemmeren. Doel In het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineren we e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om...

Bekijk dit project

Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaat Carcinoom

Lopend (juli 2021 - oktober 2023)

Doel Verzekeraars CZ en DSW gaan samen met zorgverleners uitkomsten van 3 diagnostische en therapeutische interventies in het zorgpad financieel belonen. Daarmee willen zij de zorg voor patiënten met prostaatkanker verbeteren. Minder overdiagnostiek en bijwerkingen Door op basis van een individueel risicoprofiel vanuit de eerste lijn te verwijzen naar behandelcentra voor prostaatkanker in het...

Bekijk dit project

UNITE – Uitkomstgericht organiseren en betaleN van regIonaal georganiseerde zorg voor herseninfarcT patiëntEn

Lopend (september 2021 - september 2023)

Sinds kort kunnen herseninfarctpatiënten een katheterbehandeling krijgen. Alleen gespecialiseerde ziekenhuizen voeren deze behandeling uit. 50% van de patiënten moet hiervoor worden overgeplaatst vanuit een ander regionaal ziekenhuis. Hoe sneller deze behandeling start, des te beter dit is voor de uitkomst van de patiënt. Daarom is goede regionale samenwerking cruciaal. Momenteel krijgen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website