Over dit programma

Kennisvergroting en -verspreiding

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenzorg en de verspreiding van die kennis onder huisartsen zijn nodig om zowel onderzoek, als zorg op het huidige hoge niveau te houden en klachten en problemen van patiënten met de meest actuele kennis uit de stand van wetenschap en praktijk te kunnen beantwoorden.

Programma

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht een onderzoeksprogramma huisartsgeneeskundige zorg te ontwikkelen met de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde als basis. Het bredere kader van de opdracht is het hoofdlijnen akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 met daarin als inhoudelijke randvoorwaarde: de juiste zorg op de juiste plek. Het programma stimuleert voor de huisartsgeneeskunde relevant en kwalitatief goed onderzoek en ondersteunt de toepassing van de kennis in de praktijk.

Missie en doelstellingen

Het programma verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg en het patiënten welzijn te bevorderen.

De doelstellingen voor het programma zijn:

  • Het beantwoorden van diverse actuele en relevante kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde met daarbij de benodigde aandacht voor complexiteit van huisartsgeneeskundig onderzoek en multidisciplinair onderzoek in de eerste lijn.
  • Goed afstemmen met en waar mogelijk samenwerking tussen het programma en andere ZonMw-programma’s en relevante ontwikkelingen.
  • Bevorderen dat de uitkomsten van onderzoek uit het programma gebruikt worden ter ondersteuning van de huisarts bij haar werk in de praktijk.

Het programma heeft ruime aandacht voor de specifieke methodologische uitdagingen van onderzoek in de eerste lijn en veel ruimte voor (innovatieve) onderzoeksdesigns, zoals kwalitatief onderzoek, actieonderzoek of design-based research, en voor diverse uitkomstmaten.

Opbouw van het programma met 2 programmalijnen

De 200 vragen uit de onderzoeksagenda worden geconcretiseerd in onderzoekbare kennisvragen, waarbij enkelvoudige en complexe vragen worden onderscheiden.
Beantwoording van complexe vragen vergt een andere aanpak dan beantwoording van enkelvoudige vragen. Er zijn daarom 2 programmalijnen met bijbehorende subsidieoproepen:

  1. Programmalijn Enkelvoudige vragen.
  2. Programmalijn Complexe vragen met een gefaseerde ‘maatwerk-aanpak’ die tussentijdse go/no go momenten en aanpassingen in de projecten toestaat.

Borging en verspreiding van de kennis vindt plaats via de structurele activiteiten van de huisartsgeneeskundige beroepsgroep op het gebied van standaarden, scholing en training.

Kennisagenda’s van andere beroepsgroepen in de eerste lijn

In de afstemming van de in december 2018 gezamenlijk aangeboden eerstelijns kennisagenda’s liggen kansen om voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek ook multidisciplinair onderzoek te stimuleren. De Programmalijn Complexe vragen besteedt expliciet aandacht aan dergelijk onderzoek.

Meer informatie

Alle ZonMw-activiteiten door en voor de huisartsenzorg

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom investeren we in de ontwikkeling van kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Bekijk de activiteiten en resultaten uit dit maar ook uit andere programma's op ons thema Huisartsenzorg.

> Thema Huisartsenzorg

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website