Over dit programma

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg het dichtst bij kinderen en hun opvoeders organiseren, en sterker inzetten op preventie en het versterken van de eigen kracht en het netwerk van gezinnen. Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ondersteunt deze transformatie van de jeugdhulp met 13 academische werkplaatsen. In september 2015 zijn de eerste werkplaatsen van start gegaan. Een overzicht van de werkplaatsen vindt u op de website www.werkplaatsenjeugd.nl.

Verbinden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs

De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector. Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd bouwt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen het programma Academische Werkplaatsen Jeugd.

Wat levert het op?

De werkplaatsen leveren kennis op die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie. Deze kennis wordt ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De nadruk in het programma ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd de website www.werkplaatsenjeugd.nl. Hierop wordt de kennis die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector uit de werkplaatsen samengebracht.

Voor het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd is een flyer gemaakt. De flyer over het programma kunt u hieronder downloaden of aanvragen via awtjeugd@zonmw.nl.

Meer weten?

Bekijk een film over de academische werkplaatsen transformatie jeugd.

Andere academische werkplaatsen bij ZonMw

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website