Projecten

Awareness Identification and Treatment Chronic hepatitis B and C: BIBHEP

Afgerond (juli 2014 - juli 2017)

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 500 patiënten, vaak onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers. Het nationale programma BIBHEP stelt zich ten doel...

Bekijk dit project

A study focused at identifying disrupted biological factors and patient-tailored interventions for adolescents with Q-Fever Fatigue Syndrome

Lopend (januari 2020 - januari 2023)

QVS Van 2007 tot 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland. Mensen raakten vooral geïnfecteerd via besmette geiten en schapen. Ongeveer 20% van de mensen met acute Q-koorts zijn langdurig vermoeid. Deze ziekte heet Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Zowel volwassenen als kinderen hebben QVS. Het huidige onderzoek richt zich op onderzoek naar QVS bij  kinderen en jongvolwassenen..  ...

Bekijk dit project

SterQ aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

Lopend (januari 2020 - december 2021)

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk. De Werkwijzer Om mensen met Q-koorts te ondersteunen is daarom een Werkwijzer ontwikkeld. Deze Werkwijzer is een belangrijke informatiebron die ondersteuning...

Bekijk dit project

VIMP voor HANDSOME – Handhygiëne in Verpleeghuizen

Lopend (december 2018 - december 2019)

De  HANDSOME tools zijn in 2018 en 2019 veelvuldig gebruikt in de verpleeghuizen. Minstens 56 verpleeghuizen hebben naar aanleiding van de Train de Trainers onderdelen van de interventie uitgevoerd. Verpleeghuismedewerkers van andere organisaties hebben ook de tools gedownload bij https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene-verbeteren-verpleeghuis. Dit kan naar aanleiding zijn geweest van een...

Bekijk dit project

How do adolescents and their parents decide on meningococcal ACWY vaccination: lessons to learn for communication and organisation of a vaccination programme

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

In 2018 en 2019 was er een inhaalcampagne voor de menACWY-vaccinatie voor tieners. Wij hebben onderzocht waarom ouders en tieners besloten wel of niet te vaccineren. Tieners die het rijksvaccinatieprogramma volgen, hebben vaak ook de menACWY-vaccinatie gehaald. Hun ouders staan meestal al positief tegenover vaccineren. Dit zal van invloed zijn geweest op het besluit om de menACWY-vaccinatie te...

Bekijk dit project

Cross-sectional surveillance study on meningococcal carriage in 24-month-old children and the parents

Lopend (september 2018 - september 2020)

Sinds 2015 is ernstige ziekte veroorzaakt door de meningokok W toegenomen van 9 naar 80 in 2017. In 2018 is daarom begonnen met MenACWY-vaccinatie van 14 maanden en 14 jaar oude kinderen. Kinderen onder de 5 jaar hebben een hoge ziektelast, maar toch laten kweekresultaten weinig meningokokkendragerschap zien. De bacterie kan via druppeltjes uit de neus-keelholte overgedragen worden naar andere...

Bekijk dit project

Making it count 2: Risk underestimation, high-risk sexual behavior episodes and estimating the impact of tailored interventions, a novel approach to HIV elimination

Lopend (juni 2018 - maart 2021)

De meeste nieuwe hiv infecties worden gevonden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Infecties kunnen worden voorkomen door interventies, zoals het gebruik van pre-exposure prophylaxe (PrEP), in te zetten in periodes van hoog risicogedrag. Om de timing van interventies te verbeteren hebben we in Making It Count 1 in kaart gebracht hoe seksueel risicogedrag verandert gedurende de levensloop...

Bekijk dit project

SaNAE implementatieproject

Afgerond (mei 2018 - juli 2020)

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren; dit zorgt voor een grote ziektelast, die voor een deel voorkómen kan worden. In de SaNAE-studie zijn modellen ontwikkeld die de kans op infecties voorspellen bij een individuele oudere. Deze kans is gebaseerd op het sociale netwerk van deze persoon. In het SaNAE-implementatieproject hebben wij deze modellen geïmplementeerd als een eenvoudig...

Bekijk dit project

Pre-expositie profylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen: kennisbevordering en ondersteuning bij het gebruik

Lopend (januari 2020 - april 2021)

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen: kennisbevordering en ondersteuning bij het gebruik Het doel van dit project is het bevorderen van kennis over Pre-expositieprofylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen en het door ontwikkelen en beschikbaar stellen van een app over PrEP. Hierbij wordt kennis gebruikt die is opgedaan in het Amsterdam PrEP project. Doelgroepen,...

Bekijk dit project

Onderwijs infectieziektebestrijding voor basisartsen, leren ze wat ze zouden moeten leren?

Afgerond (april 2018 - mei 2020)

Onderwijs infectieziektebestrijding voor basisartsen, leren ze wat ze zouden moeten leren? Het vak infectieziektebestrijding richt zich op het beschermen van de bevolking tegen infectieziekten. Het is belangrijk dat alle artsen voldoende kennis hebben over het vak. Daarom moeten studenten het vak leren in de geneeskundeopleiding. Landelijk is niet vastgesteld wat artsen minimaal moeten weten...

Bekijk dit project

Effects, use and acceptability of an online tailored and centering pregnancy intervention to promote pertussis vaccination of pregnant women

Lopend (mei 2018 - mei 2022)

Baby’s zijn in hun eerste maanden extra kwetsbaar voor het krijgen van een ernstige kinkhoestinfectie. Een vaccinatie van moeders, al tijdens de zwangerschap, biedt hiervoor effectieve bescherming. Omdat er veel vragen leven over de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties, en er weinig bekendheid is met vaccineren van zwangere vrouwen, zijn er effectieve maatregelen nodig om een...

Bekijk dit project

Exploring infection prevention practices and its determinants in home-based care: a behavioural approach to develop future interventions

Afgerond (juni 2018 - februari 2021)

Een toenemend aantal cliënten met complexe aandoeningen ontvangt medisch-specialistische verpleging in hun thuisomgeving. Bijvoorbeeld het toedienen van voeding en/ of medicijnen via een infuus of uitgebreide wondverzorging. Het toepassen van infectiepreventiemaatregelen is hierbij van groot belang om zorginfecties te voorkomen. Op dit moment is het niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen...

Bekijk dit project

Inducing immunity for the sake of others. Ethical analysis and justification of indirect vaccination strategies

Lopend (april 2018 - april 2022)

Vaccinatie beschermt je tegen een infectieziekte en het voorkomt daarmee ook dat je zelf weer anderen besmet. Is het ethisch aanvaardbaar om dat indirecte effect centraal te stellen, dus om mensen te vaccineren om anderen te beschermen? Denk aan kinkhoestvaccinatie van zwangeren ter bescherming van pasgeborenen. Of aan griepvaccinatie van zorgverleners in het ziekenhuis ter bescherming van hun...

Bekijk dit project

Premature infants and maternal pertussis immunization. Is second trimester vaccination beneficial?

Lopend (maart 2018 - maart 2022)

In Nederland zijn te vroeg geboren kinderen oververtegenwoordigd in de opnames van kinderen i.v.m. kinkhoest: 12% t.o.v. landelijk 8%. Jaarlijks komen 48-222 jonge kinderen vanwege kinkhoest in het ziekenhuis. Deze opnames kunnen grotendeels worden voorkomen door moeders in het 3de trimester van de zwangerschap te vaccineren tegen kinkhoest, wat nu ook in veel landen gebeurt. Prematuren profiteren...

Bekijk dit project

Preventing hepatitis C virus reinfection: evaluating interventions aimed at reducing risk behaviour in men who have sex with men

Lopend (juni 2018 - december 2023)

Er is zeer effectieve medicatie voor personen met een hepatitis C virus (HCV) infectie. Hierdoor zouden alle infecties met dit virus geëlimineerd kunnen worden. Na succesvolle behandeling kan men echter opnieuw een HCV infectie oplopen. In Nederland zien we de meeste nieuwe HCV infecties onder homomannen. Een groot deel van hen is voor HCV behandeld, maar HCV eliminatie is niet mogelijk is zonder...

Bekijk dit project

Reducing the risk of catheter-associated urinary tract infections via a smartphone application for patients – Participatient

Afgerond (maart 2018 - februari 2021)

In het ziekenhuis kan urinekathetergebruik leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd risico op infecties wat we kunnen voorkomen. Deze katheter-gerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot extra ziektelast, meer...

Bekijk dit project

Vaccinations in the Immunocompromised Population: Paramount and Paradox

Lopend (april 2018 - april 2022)

Patiënten met een gestoord immuunsysteem lopen een verhoogd risico op infectieziekten. Tegen een aantal infectieziekten is bescherming mogelijk door middel van vaccinaties, maar deze werken minder goed bij een gestoord immuunsysteem. Dit leidt tot de paradox dat vaccinaties het minst werkzaam zijn bij precies die groep mensen die het meeste baat bij zou hebben bij bescherming door...

Bekijk dit project

When a little becomes a lot: recurrent mild Salmonella infections and colon cancer

Afgerond (mei 2018 - april 2021)

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die een ernstige voedselinfectie met een specifiek type Salmonella hebben doorgemaakt, een tot drie keer grotere kans op dikkedarmkanker hebben. Echter, de meeste mensen worden tijdens hun leven verschillende malen besmet met Salmonella zonder daar (veel) klachten van te krijgen. Het is niet bekend of ook deze milde en herhaalde infecties bijdragen aan het...

Bekijk dit project

Compliance with HAndhygiene in Nursing homes: Go for a sustainable Effect (CHANGE)

Lopend (december 2015 - juli 2020)

Handhygiëne is een eenvoudige manier om infecties te voorkomen. Toch reinigen medewerkers in de zorg niet altijd hun handen. Dit geldt ook voor medewerkers in verpleeghuizen in Nederland. Richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) omschrijven helder op welke momenten handhygiëne zou moeten plaatsvinden. Eerste resultaten in verpleeghuizen laten zien dat medewerkers hun handen in ongeveer...

Bekijk dit project

Evaluation of a demonstration study of daily and intermittent, event-driven PrEP for HIV prevention in men who have sex with men in Amsterdam

Afgerond (oktober 2015 - mei 2019)

Het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project is een onderzoek naar de toepasbaarheid van PrEP voor hiv-preventie in Nederland. PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Doel van dit project is om te onderzoeken hoe PrEP werkt in de praktijk: hoeveel mensen willen...

Bekijk dit project

From individual perception of vaccination risks and benefits to compliance, costs and effects of vaccination programmes: a pilot study for influenza, HPV and measles

Afgerond (december 2015 - oktober 2017)

Er is een dringende behoefte om te begrijpen hoe de individuele keuze om te vaccineren wordt gemaakt, en hoe het totaal van duizenden individuele keuzes uitpakt voor de gezondheid in de gehele bevolking. In dit project vertalen we beschikbare empirische gegevens over individuele beslissingen naar de verwachte collectieve effecten. Hiertoe bouwen we in onze computer een synthetische bevolking van...

Bekijk dit project

Improving infectious burden prediction using social network assessment in elderly - SaNAE study

Afgerond (oktober 2015 - juli 2017)

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren. Dit zorgt voor een grote ziektelast die voor een deel voorkómen kan worden. Contact met anderen (sociale netwerk) speelt hierin een belangrijke tweeledige rol. Infecties verspreiden via contact maar contacten beschermen ons ook, doordat zij ons immuunsysteem versterken. Contact met anderen vergroot de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van...

Bekijk dit project

Increased susceptibility for pneumonia in the elderly: role of altered leukocyte DNA methylation

Afgerond (december 2015 - september 2020)

Longontsteking is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, waarbij vooral ouderen een verhoogd risico lopen. De mate waarin onze genetische informatie “afgelezen” kan worden wordt mede bepaald door de graad van “methylering” van het DNA. Bij het vorderen van de leeftijd treedt een geleidelijke verandering van de methylering van het DNA op . Dit project beoogt te onderzoeken of veranderde...

Bekijk dit project

Innovations in improving hand hygiene in long-term care facilities

Lopend (december 2015 - januari 2021)

In verpleeg- en verzorgingshuizen (VVH) kunnen infecties zich gemakkelijk verspreiden doordat bewoners, vatbaar voor infecties, lucht, water en zorg delen. Goede handhygiëne wordt beschouwd als de hoeksteen van de infectiepreventie. In de ziekenhuisomgeving is al veel kennis verzameld over hoe handhygiëne te bevorderen, maar deze wordt zelden toegepast in VVH. In deze studie zullen bekende...

Bekijk dit project

Long term effectiveness of repeated annual influenza vaccination in children with high-risk medical conditions

Afgerond (oktober 2015 - februari 2018)

Jaarlijkse griepvaccinatie (Influenza) wordt aanbevolen bij chronische aandoeningen van luchtwegen, hart of andere organen vanwege een verhoogd risico op griep-complicaties. Ook voor de bijna 10% kinderen met een hoog-risico aandoening wordt jaarlijkse griepvaccinatie volgens de Nederlandse richtlijn geadviseerd. Hoe effectief griepvaccinatie bij deze kinderen is weten we niet precies. Er zijn...

Bekijk dit project

Making it count: timing of STI and HIV prevention interventions throughout sexual careers of men who have sex with men

Afgerond (oktober 2015 - juli 2017)

Seksueel risicogedrag verandert tijdens iemands leven: periodes van hoog en laag risicogedrag kunnen elkaar afwisselen, b.v. een periode van hoog risico na het beëindigen van een vaste relatie (seksuele carrière). Interventies op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn vaak gericht op specifieke risicogroepen, b.v. mannen die seks hebben met mannen (MSM), maar niet op...

Bekijk dit project

Netherlands Chlamydia Cohort Studies (NECCST) assessing the risk of late complications after Chlamydia trachomatis infection in women.

Lopend (januari 2016 - april 2020)

Een chlamydia-infectie is een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening. Een chlamydia-infectie bij vrouwen verloopt vaak zonder klachten. Toch kan de infectie soms ernstige langetermijngevolgen hebben. Mogelijke gevolgen zijn eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid. Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van langetermijngevolgen van...

Bekijk dit project

PICC-UP: Patient Initiated Contact treatment for Chlamydia: Understanding the Potential for increased effectiveness of Partner treatment in the Netherlands

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2017)

Chlamydia trachomatis is de meest voorkomende soa in Nederland. Om herinfecties en verdere verspreiding te voorkomen is tijdige partner behandeling belangrijk. Een derde van de herinfecties komt door onbehandelde sekspartners. In het buitenland zijn nieuwe methoden onderzocht om partners zo snel mogelijk te behandelen: 1) medicatie voor de partner aan de patiënt meegeven, 2) een recept voor de...

Bekijk dit project

Prevention of severe infectious complications after colorectal surgery using antimicrobial decontamination of the digestive tract (PreCaution-trial)

Afgerond (december 2015 - maart 2020)

Dikke darm operaties worden frequent uitgevoerd, met name voor de behandeling van dikkedarmkanker. Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn veel voorkomende complicaties van deze operaties, die kunnen leiden tot een langere ziekenhuisopname en een verhoogde kans op overlijden. Er zijn aanwijzingen dat de kans op een POWI verlaagd kan worden door patiënten preoperatief te behandelen met...

Bekijk dit project

TB-ENDPoint: Tuberculosis Elimination in the Netherlands through Disease Prevention Optimalization.

Lopend (december 2015 - oktober 2020)

Tuberculose (tbc) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de tbc-patiënten is in een land geboren waar tbc nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers zijn verplicht zich door de afdelingen tuberculosebestrijding van de GGDs op tbc te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto. Op deze manier wordt tbc opgespoord. Ongeveer een...

Bekijk dit project

Understanding transmission of genital and extra-genital Chlamydia trachomatis infections in women receiving routine care; implications for control strategies

Afgerond (december 2015 - juli 2020)

Chlamydia trachomatis (chlamydia) is de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening. FemCure onderzoekt de rol van anale chlamydia in een longitudinale multicenter cohort studie waarin vrouwen met chlamydia drie maanden zijn gevolgd. Vrouwen zijn geworven op SOA poliklinieken van drie GGDen (Rotterdam, Amsterdam, Zuid Limburg). Met deze samenwerking tussen wetenschap, beleid en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website