Open Ronde 10

De subsidieoproep voor de Open Ronde 10 wordt begin juli verwacht. Het onderdeel complexe interventies binnen Open Ronde 10 is voorlopig uitgesteld.

Open Ronde 9

Voor Open Ronde 9 is de mogelijkheid voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag gesloten per 3 maart. Er zijn 39 uitgewerkte aanvragen ontvangen, waarvan 6 projecten voor complexe interventies.

Tijdpad:

Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

eind juli 2020
eind januari 2021

Rediscovery Ronde 4

Voor de Rediscovery Ronde 4 is de mogelijkheid voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag gesloten per 18 mei. Er zijn van 13 projecten uitgewerkte aanvragen ontvangen.

Tijdpad:

Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
 

dinsdag 16 juni 2020
dinsdag 30 juni 2020
eind september 2020

Grote Trials Ronde 4

De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk.
In de Grote Trials Ronde 4 zijn 28 projectideeën ontvangen.

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Strengthening Workshop uit te werken aanvragen:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing (onder andere revised protocol, eventuele study feasibility):
Besluit (na voorgenomen toewijzing):
Uiterlijke startdatum projecten:

eind juni 2020

donderdag 2 juli 2020
dinsdag 13 oktober 2020, 14.00 uur
eerste helft november 2020
donderdag 26 november 2020, 14.00 uur
eerste helft februari 2021
medio maart 2021


eerste helft mei 2021
medio juni 2021
december 2021

STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw

De indiening voor de STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw is per 14 januari 2020 gesloten. Er zijn 10 projectideeën ingediend.
Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

Tijdpad:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag proeftuinen:
Ontvangst commentaar referenten:
Indienen wederhoor aanvrager:
Interviewvergadering:
Bekendmaking toekenning proeftuinen:
Uiterlijke startdatum:


30 juni 2020 om 14.00 uur
6 augustus 2020
13 augustus 2020
24 september 2020
uiterlijk begin oktober 2020
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk februari 2021

BeNeFIT Call

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de BeNeFIT Call.

Open Ronde 8

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Open Ronde 8.

Rediscovery Ronde 3

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Rediscovery Ronde 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website