Verwachte GGG-subsidieoproepen 2021

Ronde Onderzoek met Bestaande Data, gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers: tweede halfjaar 2021 (onder voorbehoud)

Lopende subsidierondes

Complexe Interventies Ronde 3

Voor Complexe Interventies Ronde 3 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag moet zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk:
  het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

  Zie ook de informatiepagina Complexe Interventies Ronde 3

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 31 augustus 2021, vóór 14.00 uur
eind november 2021
dinsdag 1 februari 2022, vóór 14.00 uur
2 maart 2022
16 maart 2022, 14.00 uur
half juni 2022
half december 2022

Open Ronde 11

Open Ronde 11 richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Zie ook de informatiepagina Open Ronde 11

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 21 september 2021, vóór 14.00 uur
2e helft december 2021
dinsdag 1 maart 2022, vóór 14.00 uur
31 maart 2022
14 april 2022, 14.00 uur
medio juli 2022
medio januari 2022

STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

De STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) heeft als doel het effectiever inzetten van een geneesmiddel óf het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. 
Met deze subsidieronde wil ZonMw effectieve interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw verder brengen naar de praktijk met als doel het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. In deze subsidieronde zullen we maximaal 4 proeftuinen honoreren. Projecten die in deze subsidieronde voor honorering in aanmerking willen komen, dienen een (of meerdere) van onderstaande interventies te kiezen, op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste STIP Proeftuinen Therapietrouw subsidieronde.

U wordt aangeraden deel te nemen aan de informatiebijeenkomst:  woensdag 8 september 2021 (16.30 - 19.00 uur) in de Jaarbeurs in Utrecht.
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 augustus 2021 via het aanmeldformulier.

Zie ook de informatiepagina STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

Tijdpad:

Informatiebijeenkomst voor potentiële aanvragers:
Deadline projectidee voor samenwerkingsverband en schets proeftuin:
Bekendmaking besluit selectie samenwerkingsverbanden
die onder begeleiding van Make-It consortium mogen uitwerken:
Publicatie oproeptekst proeftuinen uitgewerkte aanvraag:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag proeftuinen:
Ontvangst commentaar referenten:
Indienen wederhoor:
Interview:
Bekendmaking toekenning proeftuinen:


8 september 2021, 16.30 -19.00 uur

woensdag 20 oktober 202118 januari 2022

18 januari 2022

15 maart 2022
20 april 2022
28 april 2022
7 juni 2022
eind juni 2022

Grote Trials Ronde 5

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 5

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Strengthening Workshop uit te werken aanvragen:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 16 november 2021, vóór 14.00 uur
medio maart 2022

eind maart 2022
dinsdag 5 juli 2022, vóór 14.00 uur
19 augustus 2022
donderdag 8 september 2022, vóór 14.00 uur
eerste helft november 2022
tweede helft december 2022

medio februari 2023
medio maart 2023
september 2023

Subsidieronde 'Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk'

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Een van de uitdagingen bij het verder brengen van kennis naar de dagelijkse praktijk is er voor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Met deze nieuwe subsidieronde wil ZonMw kennis verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten verder brengen met structurele inbedding in de praktijk als doel.

Tijdpad:

Webinar 'Implementatie van start tot finish: #Hoedan?!':
Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Publicatie oproeptekst uitgewerkte aanvraag:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:

donderdag 9 september 2021, 16.30 uur online

18 november 2021, vóór 14.00 uur
7 maart 2022
7 maart 2022
2 mei 2022, vóór 14.00 uur
Begin juni 2022
Medio juni 2022
Medio oktober 2022

Rediscovery Ronde 5

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Er zijn 34 projectideeën ingediend.

Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 5

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN:
Deadline indienen subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

medio oktober 2021
uiterlijk 8 november 2021
dinsdag 11 januari 2022, 14,00 uur
medio februari 2022
dinsdag 1 maart 2002, 14.00 uur
uiterlijk eind juni 2022
uiterlijk begin januari 2023

Gezamenlijke subsidieronde ZonMw / Hartstichting

De gezamenlijke subsidieronde van ZonMw en de Hartstichting, beide lid van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is geopend. In deze ronde kunnen voorstellen worden ingediend voor de ontwikkeling van een nationale en duurzame infrastructuur voor cardiovasculair registratie-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen. In het project dient tevens een proof of concept te worden uitgevoerd middels observationeel, retrospectief onderzoek en een prospectief onderzoek naar farmacotherapeutische behandeling van chronische hartfalenpatienten.
Er is 1 subsidieaanvraag ingediend.

Tijdpad:

Interviews:
Besluit:

Deadline start project:
Proposal prospective study/studies:

half juli 2021
eind augustus 2021 (of half december wanneer aanpassen aanvraag nodig is)
1 maart 2022
2 november 2021, 14.00 uur

Open Ronde 10

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Open Ronde 10.

Grote Trials Ronde 4

De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk.
De deadline voor het aanleveren van uitgewerkte aanvragen is gesloten op 13 oktober, er zijn 7 uitgewerkte aanvragen ontvangen.

Tijdpad:

Besluit (na voorgenomen toewijzing):
Uiterlijke startdatum projecten:

medio juni 2021
december 2021

BeNeFIT Call 2

Voor de tweede keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro. In deze ronde zijn 39 ontvankelijke projectideeën ontvangen. Hiervan zijn 8 projecten geselecteerd om een volledige aanvraag (Full Research Proposal) in te dienen.

Tijdpad:

Deadline indienen uitgewerkte aanvraag:
Deadline indienen wederhoor:
Bijeenkomst en interview met aanvragers:
Tweede beslissingsbrief:
Deadline indienen herzien volledig onderzoeksvoorstel:
Definitieve beslissingsbrief:

9 september 2021, 14.00 uur
5 november 2021, 14.00 uur
23-24 november 2021
eind december 2021

21 april 2022, 14.00 uur
30 juni 2022

STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw.

BeNeFIT Call 1

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de BeNeFIT Call 1.

Open Ronde 9

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Open Ronde 9.

Open Ronde 8

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Open Ronde 8.

Rediscovery Ronde 4

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Drug Rediscovery Ronde 4

Rediscovery Ronde 3

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Rediscovery Ronde 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website