Open Ronde 9

De indiening voor Open Ronde 9 is per 17 september 2019 gesloten. Er zijn 95 reguliere projectideeën ingediend en 13 ideeën voor complexe interventies. De Open Ronde-commissie heeft een positief advies uitgebracht aan 32 reguliere projecten en 6 projecten voor complexe interventies.

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

19 december 2019
dinsdag 3 maart 2020, voor 14.00 uur
31 maart 2020
14 april 2020
eind juli 2020
eind januari 2021

Rediscovery Ronde 4

De indiening voor Rediscovery Ronde 4 is per 17 september 2019 gesloten. Er zijn 22 projectideeën ingediend. Aan 13 projecten is positief advies uitgebracht voor het verder uitwerken en indienen van de subsidieaanvraag.

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

medio december 2019
uiterlijk 4 februari 2020
donderdag 19 maart 2019, 14.00 uur
medio april 2020
maandag 4 mei 2020, 14.00 uur
uiterlijk eind juli 2020
uiterlijk eind januari 2021

Grote Trials Ronde 4

De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk.

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee:
Ontvangst advies commissie:
Strengthening Workshop uit te werken aanvragen:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing (onder andere revised protocol, eventuele study feasibility):
Besluit (na voorgenomen toewijzing):
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 3 maart 2020, 14.00 uur
eind juni 2020

donderdag 2 juli 2020
dinsdag 13 oktober 2020, 14.00 uur
eerste helft november 2020
donderdag 26 november 2020, 14.00 uur
eerste helft februari 2021
medio maart 2021


eerste helft mei 2021
medio juni 2021
december 2021

STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw

De indiening voor de STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw is per 14 januari 2020 gesloten. Er zijn 10 projectideeën ingediend.
Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

Tijdpad:

Bekendmaking besluit selectie samenwerkingsverbanden die onder begeleiding van Make-It mogen uitwerken:
Publicatie oproeptekst proeftuinen:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag proeftuinen:
Ontvangst commentaar referenten:
Indienen wederhoor:
Interviewvergadering:
Bekendmaken toekenningen proeftuinen:
Uiterlijke startdatum:

 

21 februari 2020
21 februari 2020

30 april 2020
20 mei 2020
4 juni 2020
2 juli 2020
uiterlijk eind juli 2020
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind 2020

BeNeFIT Call

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de BeNeFIT Call.

Open Ronde 8

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Open Ronde 8.

Rediscovery Ronde 3

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Rediscovery Ronde 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website