Verwachte GGG-subsidieoproepen 2021

In 2021 verwachten we binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen weer een aantal subsidieoproepen te openen. We zetten ze voor u op een rijtje:

Rediscovery Ronde 5: tweede kwartaal 2021

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

Ronde Implementatie: tweede kwartaal 2021

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) levert talrijke nieuwe kennis en kunde op. Deze nieuwe kennis en kunde verspreidt zich echter niet vanzelf. Kennis van effectieve interventies alleen is onvoldoende om te komen tot daadwerkelijk gebruik van deze interventies en daarmee een beter gebruik van geneesmiddelen in de praktijk. Implementatie van onderzoeksresultaten vindt nog onvoldoende plaats. Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van resultaten afkomstig van reeds afgeronde projecten binnen het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma.  

Open Ronde 11: derde kwartaal 2021

De jaarlijkse Open Ronde van het programma Geneesmiddelen zal ook dit jaar weer open gaan aan het begin van het derde kwartaal. De ronde richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. De deadline voor het indienen van projectideeën is aan het eind van het derde kwartaal.

STIP Ronde 4c: tweede halfjaar 2021

De STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) heeft als doel het effectiever inzetten van een geneesmiddel óf het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.  In deze ronde willen we projecten honoreren die gericht zijn op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. We denken aan bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio die een bewezen interventie op het gebied van therapietrouw willen invoeren én willen onderzoeken hoe zo’n implementatie het beste uitgevoerd kan worden. ZonMw wil dat andere regio’s dergelijke initiatieven na afloop van het project sneller kunnen invoeren.

Ook verwacht:

Grote Trials Ronde 5: tweede kwartaal 2021
Ronde Onderzoek met Bestaande Data, gericht op onderzoek met data uit reeds bestaande (GGG)-registers: tweede halfjaar 2021
Ronde medicinale cannabis: tweede halfjaar 2021

Alle subsidieoproepen zijn nog onder voorbehoud.

 

Lopende subsidierondes

Gezamenlijke subsidieronde ZonMw / Hartstichting

De gezamenlijke subsidieronde van ZonMw en de Hartstichting, beide lid van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is geopend. In deze ronde kunnen voorstellen worden ingediend voor de ontwikkeling van een nationale en duurzame infrastructuur voor cardiovasculair registratie-gebaseerd onderzoek gericht op hartfalen. In het project dient tevens een proof of concept te worden uitgevoerd middels observationeel, retrospectief onderzoek en een prospectief onderzoek naar farmacotherapeutische behandeling van chronische hartfalenpatienten.

Tijdpad: (kopie 1)

Deadline indienen projectidee:
Aanpassing voorstel (indien van toepassing):
Interviews:
Besluit:

Deadline start project:
Proposal prospective study/studies:

18 mei 2021, 14.00 uur
11 juni 2021
half juli 2021
eind augustus 2021 (of half december wanneer aanpassen aanvraag nodig is)
1 maart 2022
2 november 2021, 14.00 uur

Open Ronde 10

Binnen Open Ronde 10 zijn 34 uitgewerkte aanvragen ontvangen.
Het onderdeel complexe interventies binnen Open Ronde 10 is voorlopig uitgesteld.

Tijdpad:

Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

30 maart 2021
13 april 2021, 14.00 uur
medio juli 2021
medio januari 2022

Grote Trials Ronde 4

De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk.
De deadline voor het aanleveren van uitgewerkte aanvragen is gesloten op 13 oktober, er zijn 7 uitgewerkte aanvragen ontvangen.

Tijdpad:

Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing (onder andere revised protocol, eventuele study feasibility):
Besluit (na voorgenomen toewijzing):
Uiterlijke startdatum projecten:

medio maart 2021


eerste helft mei 2021
medio juni 2021
december 2021

BeNeFIT Call 2

Voor de tweede keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro. Er zijn 41 projectideeën ontvangen.

Tijdpad:

Eerste beslissingsbrief:
Strengthening Workshop voor geschikte kandidaten:
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag:
Deadline indienen wederhoor:
Bijeenkomst en interview met aanvragers:
Tweede beslissingsbrief:
Deadline indienen herzien volledig onderzoeksvoorstel:
Definitieve beslissingsbrief:

medio mei 2021

2 juni 2021
9 september 2021, 14.00 uur
5 november 2021, 14.00 uur
23-24 november 2021
eind december 2021

21 april 2022, 14.00 uur
30 juni 2022

STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw.

BeNeFIT Call 1

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de BeNeFIT Call 1.

Open Ronde 9

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Open Ronde 9.

Open Ronde 8

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Open Ronde 8.

Rediscovery Ronde 4

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Drug Rediscovery Ronde 4

Rediscovery Ronde 3

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Rediscovery Ronde 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website