Open Ronde 10

De subsidieoproep voor de Open Ronde 10 is sinds 2 juli opengesteld. Het onderdeel complexe interventies binnen Open Ronde 10 is voorlopig uitgesteld.

Tijdpad:

Deadline indienen projectidee
Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

Dinsdag 22 september 2020, vóór 14.00 uur
2e helft van december 2020
Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14.00 uur
30 maart 2021
13 april 2021, 14.00 uur
Medio juli 2021
Medio januari 2022

Open Ronde 9

De honoreringsbrieven voor Open Ronde 9 zijn verstuurd. 11 projecten komen in aanmerking voor honorering, hiervan is inmiddels aan 5 projecten definitief subsidie toegekend. 7 projecten vallen binnen de reguliere ronde en 4 projecten betreffen complexe interventies.

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de Open Ronde 9.

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum projecten:

eind januari 2021

Rediscovery Ronde 4

Voor de Rediscovery Ronde 4 is de mogelijkheid voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag gesloten per 18 mei. Er zijn van 13 projecten uitgewerkte aanvragen ontvangen.

Tijdpad:

Besluit:

eind september 2020

Grote Trials Ronde 4

De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk.
In de Grote Trials Ronde 4 zijn 28 projectideeën ontvangen.

Tijdpad:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Interviews:
Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing):
Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing (onder andere revised protocol, eventuele study feasibility):
Besluit (na voorgenomen toewijzing):
Uiterlijke startdatum projecten:

dinsdag 13 oktober 2020, 14.00 uur
eerste helft november 2020
donderdag 26 november 2020, 14.00 uur
eerste helft februari 2021
medio maart 2021


eerste helft mei 2021
medio juni 2021
december 2021

STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw

De indiening voor de STIP Ronde 4 Proeftuinen Therapietrouw is per 14 januari 2020 gesloten. Er zijn 10 projectideeën ingediend.
Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn.

Tijdpad:

Ontvangst commentaar referenten:
Indienen wederhoor aanvrager:
Interviewvergadering:
Bekendmaking toekenning proeftuinen:
Uiterlijke startdatum:

6 augustus 2020
13 augustus 2020
24 september 2020
uiterlijk begin oktober 2020
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk februari 2021

BeNeFIT Call

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de BeNeFIT Call.

Open Ronde 8

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Open Ronde 8.

Rediscovery Ronde 3

Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van Rediscovery Ronde 3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website