Over dit programma

Kijk voor het laatste Vici nieuws op tabblad Actueel

Wat is een Vici Subsidie

Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma en is voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. Het geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoekersgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen. ZonMw voert de Vici uit voor het domein van zorgonderzoek en medische wetenschappen in opdracht van NWO. ZonMw stimuleert talentvolle onderzoekers in diverse stadia van hun carrière, onder andere door middel van persoonsgebonden subsidies binnen het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls).

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een eis is dat de aanvragers maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vici-ronde (1 maart).

Meer informatie

  • Vanwege zorgtaken of bij een afgeronde opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.
  • Onderzoekers kunnen voor Vici maximaal drie keer een vooraanmelding indienen.
  • Ook buitenlandse onderzoekers kunnen deze subsidie aanvragen.
  • Kijk voor algemene informatie over het NWO Talentprogramma op de NWO website
  • Kijk voor meer informatie over het Vici programma op de NWO website
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website