Over dit programma

De Vici-doelgroep bestaat uit ervaren onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Gezien het doel van het Vici-programma is het evident dat onderzoekers in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. Dat betekent dat de kandidaten hun kunde op het vakgebied al hebben bewezen. Van hen wordt verwacht dat zij ook anderen van de originaliteit en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen en als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

De Vici-subsidie (max.  € 1.500.000,-) geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. De onderzoeksgroep moet een structurele inbedding in de onderzoeksinstelling krijgen.

U bent maximaal 15 jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vici-ronde (1 maart). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. U kunt voor Vici maximaal 3 keer een aanvraag indienen. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Voor relevant nieuws over Veni, Vidi, Vici: kijk op de NWO-Talentprogrammaof op de NWO-website.

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website