Over dit programma

Nieuws:

Domeinoverschrijdende aanvragen

In de Vernieuwingsimpuls verdwijnt het aparte loket voor domein overschrijdende aanvragen.
Vanaf de eerstvolgende ronde Vici 2019 worden alle aanvragen, ook multidisciplinaire voorstellen, binnen het programma beoordeeld (zie nieuwsbericht)

Extensieregeling ouders

ZonMw wijzigt de extensieregeling voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van 18 maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen 6 maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding.

MijnZonMw: nieuw indiensysteem

Let op: ZonMw maakt gebruik van een nieuw indiensysteem, namelijk MijnZonMw. Als u eerder gebruik heeft gemaakt van ons oude systeem, ProjectNet, dient u een nieuw account aan te maken.Wij raden u aan ruim van tevoren te beginnen met het opstellen van uw aanvraag in het systeem, zodat eventuele problemen op tijd opgelost kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe indiensysteem vindt u hier en voor vragen kunt u ook contact opnemen met Nina Albers (programma-assistent), e-mail en telnr. 070 349 5437.

_____________________________________________________

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vernieuwingsimpuls

Om de instroom en doorstroom van jong talent te bevorderen zijn landelijke afspraken gemaakt tussen OC&W, NWO, KNAW en VSNU die zijn vastgelegd in het programma Vernieuwingsimpuls. De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen.

De Vernieuwingsimpuls omvat 3 financieringsvormen Veni, Vidi en Vici, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Vici, voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.
  • Vidi, voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht;
  • Veni, voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website