Vici, voor onderzoekers die hun leiderschap en onderzoeksgroep verder willen ontwikkelen

Vici biedt onderzoekers, in het stadium van consolidatie en doorontwikkeling van leiderschap/onderzoeksgroep, waarvoor de Vici kan bijdragen aan de ontwikkeling van de onderzoeker op dit gebied. De financiering bedraagt maximaal 1.500.000 euro. Onderzoekers die maximaal 15 jaar geleden zijn gepromoveerd, met of zonder vast dienstverband, uit binnen‐ of buitenland kunnen indienen.

Vici en het NWO Talentprogramma

Vici is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls).

Het NWO-Talentprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Sinds het NWO-Talentprogramma in 2000 is opgezet hebben al bijna tweeduizend talentvolle onderzoekers financiering ontvangen. Het NWO-Talentprogramma  wordt gefinancierd uit middelen van het ministerie van OCW.

Persoonsgerichte subsidie voor onderzoekers in het stadium van consolidatie en doorontwikkeling van leiderschap en onderzoeksgroep

Het doel van het NWO‐Talentprogramma (Veni, Vidi en Vici) is creatieve ruimte scheppen voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers, waarin zij onderzoek naar hun keuze kunnen doen, een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en hun talent verder kunnen ontplooien. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen de onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen die een structurele inbedding kan krijgen binnen een onderzoeksinstelling.

De Vici-doelgroep bestaat uit onderzoekers in het stadium van consolidatie en doorontwikkeling van leiderschap/onderzoeksgroep, waarvoor de Vici kan bijdragen aan de ontwikkeling van de onderzoeker op dit gebied. Onderzoekers die in aanmerking komen voor een Vici-subsidie hebben academische kwaliteiten die duidelijk uitstijgen boven wat gebruikelijk is en hebben gevestigde leiderschaps-en mentorkwaliteiten.

Wetenschapsdomein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

NWO is georganiseerd in 4 domeinen:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW);
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW);
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW); en
  • Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw).

ZonMw voert het NWO-Talentprogramma (Veni, Vidi en Vici) uit voor het domein van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen in opdracht van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

Looptijd en budget

  • De Vici subsidie-ronde staat open voor onderzoekers die op 1 maart van het jaar van indienen maximaal vijftien jaar geleden gepromoveerd zijn. De Vici-subsidie is bedoeld om wetenschappelijk innovatief onderzoek te financieren en hiermee deze
    onderzoekers de mogelijkheid te geven hun onderzoeksgroep uit te bouwen en hun ingezette onderzoekslijn door te ontwikkelen
  • De Vidi-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 1.500.000,- aan de slag.
  • Onderzoekers kunnen maximaal drie keer een aanvraag indienen voor Vidi.
  • Ook buitenlandse onderzoekers kunnen deze financiering aanvragen.

Kijk voor algemene informatie over het NWO Talentprogramma op de NWO website.
Kijk voor meer informatie over het Vici Programma op de NWO website.

Commissie

Het wetenschapsdomein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) werkt net als de andere wetenschapsdomeinen van NWO met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

Voorzitter
Prof. dr. D.J.M.  (Dorien) Peters

Vicevoorzitter
Prof. dr. P.A.C. (Peter-Bram) ‘t Hoen

Leden
Prof. dr. S.M.A. (Sita) Bierma-Zeinstra
Prof. dr. M.A. (Marja) Boermeester
Prof. dr. H.J. (Harm Jan) Bogaard
Prof. dr. J.G.G. (Gerard ) Borst
Prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt
Prof. dr. ir. B.M.T. (Boudewijn) Burgering
Prof. dr. A. (Alessandra) Cambi
Prof. dr. M. (Marjolein) van Egmond
Prof. dr. ir. Y.M.C. (Yvonne) Henskens
Prof. dr. S.R.B. (Stephane) Heymans
Prof. dr. J. (Janneke) Horn
Prof. dr. D.J.A. (Daisy) Janssen
Prof. dr. L.A.L.M.  (Bart) Kiemeney
Prof. dr. C.C.W. (Caroline) Klaver
Prof. dr. E.J.P. (Eelco) de Koning
Prof. dr. M.E.  (Eline) Kooi
Prof. dr. M.E.E. (Mirjam) Kretzschmar
Prof. dr. P.C.J.J. (Robert) Passier
Prof. dr.  I.E.C. (Iris) Sommer
Prof. dr. A.E.M. (Anne) Speckens
Prof. dr. R.J. (Robert) Stokroos
Prof. dr. ir. J.M.J. (Jaap) den Toonder
Prof. dr. T.J.M. (Theo) Verheij

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %

Contact

Sanna-Mari Kuisma

Programmamanager
vici [at] zonmw.nl

Jeske Hoogeboom

Programmasecretaris
vici [at] zonmw.nl

Tim Ahuis

Programmasecretaris
vici [at] zonmw.nl

Natachia Kroes

Clusterassistent
vici [at] zonmw.nl