Over dit programma

6 maart 2019

Nieuws: Voortzetting proef met Veni-vooraanmelding, mét ZonMw

De NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) zetten de proef met vooraanmelding in de Veni voort in de ronde 2020. Ook ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, sluit aan bij deze proef en zal een vooraanmeldingsfase inlassen.

Lees het volledige nieuwsbericht

Excellente onderzoekers belichamen excellente wetenschap. ZonMw draagt hieraan bij met programma’s, die talentvolle onderzoekers stimuleren in diverse stadia van hun carrière, onder andere door middel van subsidies binnen de Vernieuwingsimpuls. ZonMw financiert daarmee zowel aankomend talent als wetenschappers die tot de internationale top behoren. Op hun beurt inspireren zij immers een hele generatie jonge onderzoekers. Met een subsidie uit de Vernieuwingsimpuls kunnen onderzoekers werken aan een onderwerp naar keuze, waar zij zelf gepassioneerd over zijn.

Vernieuwingsimpuls

Om de instroom en doorstroom van jong talent te bevorderen zijn landelijke afspraken gemaakt tussen OC&W, NWO, KNAW en VSNU die zijn vastgelegd in het programma Vernieuwingsimpuls. De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen.

De Vernieuwingsimpuls omvat 3 financieringsvormen (Veni, Vidi, Vici), afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn.
  • Vidi, voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht;
  • Vici, voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.  

Veni:

Veni is gericht op de onderzoekers die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière (0-3 jaar na promotie), maar wel al hebben aangetoond een opvallend talent te bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Gezien het doel van het programma is het evident dat onderzoekers in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. De Veni-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 250.000,- daarmee aan de slag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website