Onderwerpen

Uitgelicht

Waar moet mijn subsidieaanvraag aan voldoen?

Infographic DoelmatigheidsOnderzoek

Wilt u in een overzicht de belangrijkste punten zien waar uw subsidieaanvraag binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek aan moet voldoen?

Bekijk de infographic

Leidt een nieuwe pacemaker implantatiemethode tot betere uitkomsten voor patiënten?

Bij het plaatsen van een pacemaker wordt de draad die het hart stimuleert in de rechterhartkamer geplaatst. Dit kan echter op de lange termijn tot problemen leiden.

Lees het bericht en bekijk de video

Parkinson behandelen met medicijnen, hersenoperatie of pompje in de darm?

Rob de Bie, Amsterdam UMC - locatie AMC

De ziekte van Parkinson is tot nu toe niet te genezen, maar er bestaan wel medicijnen voor deze hersenaandoening. Als die niet meer werken is een hersenoperatie of het plaatsen van een pompje met een slang naar de dunne darm een mogelijkheid.

Lees het interview met Rob de Bie

Wat is doelmatigheidsonderzoek

Screenshot video 'wat is doelmatigheidsonderzoek?'

Doelmatigheid in de zorg wordt onderzocht door twee verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken op het gebied van effecten en kosten. Maar hoe ziet zo'n onderzoek er precies uit?

Bekijk het filmpje

Nieuwsbrief DoelmatigheidsOnderzoek

Wilt u op de hoogte blijven van ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

> Lees de nieuwsbrief van juli 2022

Eerdere edities staan in het archief.

Direct inschrijven

Overzicht subsidies doelmatigheidsonderzoek

Wilt u subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek?

Bekijk het overzicht met subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek.

Bekijk het subsidieoverzicht

Actueel

Het effect van esketamine vergeleken met ECT bij ernstige depressies

5 Nederlandse ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn een onderzoek gestart dat een alternatief kan bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT) bij de behandeling van ernstige depressie. Dit kan leiden tot grote verbetering voor patiënten. De doelmatigheidsstudie heeft een subsidie van € 3,2 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw ontvangen. De resultaten worden gebruikt om te bepalen of esketamine via de basisverzekering kan worden vergoed.

Elders gezien

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. Implementatiespecialisten Sarah Slaghuis en Gerjanne Vianen vertellen over 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Deadlines van deze rondes zijn...

Nieuws

Vooraankondiging subsidierondes implementatie passende zorg

28 juni wordt de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' opengesteld. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk....

Nieuws

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek - Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies

Op donderdag 9 juni was er een online informatiebijeenkomst over de Open ronde 2024 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Online informatiebijeenkomst Open ronde 2024 | sprekers: Anneke Middeldorp, Laurien Hoefnagel, Gerjanne Vianen, Cees Postema en Ardine de Wit
Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Onderwerpen

 • Implementatie, verspreiding van kennis en interventies, praktijkinnovatie in relatie tot zorgorganisatie en financiering;
 • Passende zorg (waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid); persoonsgerichte aanpak;
 • Doelmatigheid, interventies, farmacotherapie;
 • Mentale veerkracht, preventie; regionale/ wijk samenwerking en infrastructuur;
 • Translationeel, ATMPs, Personalised Medicine; toepassing

 

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek

Geplaatst op

28 juni 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Bekijk

HTA methodologie – ronde 1

Onderwerpen

Deze oproep beperkt zich tot het (door)ontwikkelen van methodologie voor incrementeel ontwikkelende MedTech. Incrementeel ontwikkelend wordt hierbij gedefinieerd als een stapsgewijze verandering of toevoeging. We onderscheiden twee typen incrementele ontwikkeling, namelijk:

 • Door doorontwikkeling: Incrementele veranderingen door de doorontwikkeling van de medische technologie. Hierbij kunt u denken aan technologie, waarvan wordt verwacht dat er voortdurend nieuwe versies beschikbaar komen.
 • In de toepassing: Incrementele veranderingen in de toepassing van de medische technologie (bijvoorbeeld wijzigingen in het indicatiegebied, zoals indication creep) die ook mogelijke veranderingen in de effectiviteit of in de zorgkosten met zich meebrengen.

Onderdeel van programma

HTA Methodologie 2021-2024

Geplaatst op

12 juli 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Bekijk

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023 Ronde 5

Onderwerpen

 • Doelmatigheid;

 • effectiviteit en kosten;

 • hulpmiddelengebruiker;

 • hulpmiddelenzorg thuis;

 • medische hulpmiddelen;

 • organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis;

 • zorgtechnologie.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 - 2023

Geplaatst op

16 mei 2022

Deadline

11 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website