Vooraankondiging nieuwe subsidieoproep onderzoeksprogramma post-COVID

ZonMw is van plan in augustus een nieuwe subsidieronde voor onderzoek naar post-COVID te openen. De subsidieronde richt zich op kennishiaten, geïdentificeerd in de Kennisagenda Post-COVID door de Federatie Medische Specialisten (FMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en onderzoeksthema’s voortkomend uit het Post-COVID programma.

Voor deze subsidieronde is € 6 miljoen beschikbaar. Er geldt geen maximaal aan te vragen budget. De gehonoreerde projecten dienen zo spoedig mogelijk te starten. De maximale looptijd zal worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep. De projecten die voortkomen uit deze subsidieronde moeten aansluiting vinden bij het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID (Post-COVID Netwerk Nederland). 

De subsidieronde heeft een projectideefase, gevolgd door een uitgewerkte subsidieaanvraagfase. Een projectidee is een beknopte versie van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Met deze opzet worden alleen de meest kansrijke projectideeën uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Hierdoor blijft de werklast voor de beoordelaars (programmacommissie, patiëntpanel en externe referenten) beheersbaar.

Beoordelingscriteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria van de relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedurebrochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria staan beschreven in de desbetreffende subsidieoproepen. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend.

Tijdpad en voorlopige planning*

Het proces tussen het openen van de subsidieoproepen en het honoreren van de aanvragen neemt een aantal maanden in beslag, doordat een vast aantal stappen moet worden doorlopen. De voornaamste reden voor deze doorlooptijd is dat zowel subsidieaanvragers als de beoordelaars (programmacommissie, patiëntpanel en referenten) voldoende tijd moeten hebben om respectievelijk de subsidieaanvraag op te stellen of de aanvragen te beoordelen. Een gedetailleerd overzicht van de te nemen stappen is te vinden op deze webpagina.

Subsidieoproep onlineAugustus 2024
Deadline indienen projectidee8 oktober 2024, 14.00 uur
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag28 januari 2025, 14.00 uur
BesluitEind juni/begin juli 2025

* De deadlines in de subsidieoproep zijn leidend

Vragen

Bij vragen over het post-COVID programma verwijzen we graag naar de post-COVID veelgestelde vragen pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via covid19@zonmw.nl.