Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg

Appel bij doktorspullen
Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur).

Met deze oproep stimuleren ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) onderzoek naar bestaande leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg.

We willen bereiken dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici vaker een leefstijlinterventie gaan aanbieden. Deze leefstijlinterventies moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten binnen de curatieve zorg. 

Kosteneffectiviteit en werkingsmechanismen

De subsidieoproep omvat twee thema’s:

  1. onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies
  2. onderzoek naar generieke werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten

Het gaat bij voorkeur om praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat er nadrukkelijk aandacht is voor (toekomstige) implementatie, het onderzoek gericht is op vernieuwing en tegelijkertijd verder gaat op bestaande kennis. 

In deze subsidieoproep gaat het om leefstijlinterventies gericht op:

  • genezing
  • het terugdringen van de ziektelast / ziekteverschijnselen
  • verminderen van complicaties
  • afnemen van het gebruik van medicatie

Meer weten over de subsidieoproep

Bekijk de subsidieoproep

In de subsidieoproep staan de themaomschrijvingen, voorwaarden en criteria voor indiening.

Intentie tot indienen

Bent u van plan om in te dienen? Dan verzoeken wij de hoofdaanvragers om dit al bij ons kenbaar te maken via dit formulier. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 21 april 2023 naar leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl.

Samenwerking

Wij willen potentiële aanvragers op het hart drukken om samenwerking te zoeken met diverse partijen. Er is veel animo voor deze ronde. Echter, er kunnen voor thema 1 maar 10 projecten gehonoreerd worden en voor thema 2 maar 3 projecten.

Op 11 april jl. organiseerden ZonMw, SGF en Health~Holland een digitale informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst was drukbezocht, op het hoogtepunt waren er 170 mensen aanwezig. Daarnaast is er via de e-mail ook veel interesse doorgegeven, van personen die niet bij de bijeenkomst konden zijn.

Vragen en antwoorden

Heeft u een vraag over de subsidieoproep? De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld, hebben we verzameld. Mogelijk kunt u in deze vraag en antwoord lijst het antwoord vinden op uw vraag.

Heeft u een andere vraag? Laat het ons weten via leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl.

Leefstijlgeneeskunde

Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd. Het omvat bekende leefstijlfactoren als voeding en beweging, maar ook slaap, stress en zingeving, welke vaak nog minder belicht zijn. Leefstijlgeneeskunde focust op het herstel of op het verminderen van ziekteklachten van chronische ziekten, bijvoorbeeld dementie, kanker en obesitas, om zo de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De oproep richt zich dus uitsluitend op secondaire en tertiaire preventie.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van de brede coalitie Leefstijl in de Zorg. Op 29 maart 2023 gaf minister Ernst Kuipers officieel het startsein. Het doel van de coalitie is het vergroten van de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf, en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.