Binnenkort subsidie beschikbaar voor evaluatie Sociale Benadering

Er is een breed gedragen maatschappelijke beweging van de-medicaliseren, normaliseren en de-professionaliseren van de gezondheidszorg. Op weg naar een meer Sociale Benadering. Er is behoefte aan een externe evaluatie van lopende experimenten op het gebied van Sociale Benadering van zorg en ondersteuning. Daar is deze aankomende subsidie voor bedoeld.

Wat?

De subsidie is bedoeld om interventies op het gebied van Sociale Benadering van zorg en ondersteuning te evalueren. In totaal worden maximaal 4 aanvragen gehonoreerd, één in elk van de volgende doelgroep-sectoren: 

  • geestelijke gezondheidszorg
  • gehandicaptenzorg
  • palliatieve zorg 
  • eerste lijn/huisartsenzorg

In de evaluaties staat onderzoek naar de (kosten)effectiviteit, werkzame bestanddelen en schaalbaarheid van de interventies centraal. 

Experimenten met de Sociale Benadering

Er wordt geëxperimenteerd met de sociale benadering voor de zorg en ondersteuning voor verschillende doelgroepen, die niet alleen gezondheid of ziekte omvat maar zich juist richt op de persoonlijke leefwereld van mensen. 

Waarom?

De evaluatieonderzoeken worden gesubsidieerd vanwege:

  • De veelal experimentele aard van de trajecten rondom de Sociale Benadering. 
  • De mogelijke implicaties voor het zorgstelsel. 
  • Het maatschappelijke effect dat de resultaten van de Sociale Benadering met zich meebrengen.

Met de subsidie die beschikbaar is voor de evaluatieonderzoeken wordt achterhaald wat deze benadering van zorg en ondersteuning oplevert voor de mens (kwaliteit van leven) en het systeem (zorgkosten en arbeidsmarkt). We willen erachter komen wat de werkzame bestanddelen van de benadering zijn en hoe deze kunnen worden vertaald naar de landelijke praktijk.

Wie?

Het project moet worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband, ten minste bestaande uit:

  • Een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht.
  • Een of meerdere interventie-eigenaars (een eigenaar/ontwikkelaar/beheerder/promotor van de methode/interventie gericht op de Sociale Benadering).

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn. 

Wanneer?

De subsidieoproep komt online op 19 april 2024 op onze website. De deadline is 4 juni 2024, 14.00. 

Beschikbare subsidie

Het budget voor deze subsidieronde is 2 miljoen euro. Hieruit worden, zoals hierboven beschreven, maximaal 4 projecten gehonoreerd met elk een maximaal budget van € 500.000. De maximale looptijd per project is 24 maanden.