Binnenkort nieuwe subsidieronde voor gemeenten: aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Vanaf maart kunt u als Nederlandse gemeente subsidie aanvragen om het aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Dit doet u met verschillende samenwerkingspartners, zoals aanbieders van dagactiviteiten, zorg- en welzijnsorganisaties, mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Omdat de startsituatie per gemeente verschilt kunt u subsidie aanvragen voor 3 fases: analyseren, organiseren en realiseren.

Doel van subsidieronde ‘Aan de slag met dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente’

Met deze subsidie kunt u het aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente versterken door deze te laten aansluiten op de behoefte van mensen met dementie. Omdat de startsituatie per gemeente kan verschillen, zijn er voor deze subsidieoproep 3 fases gedefinieerd: analyseren, organiseren en realiseren.

U kunt subsidie aanvragen voor 1 of meerdere fases. Zo sluit deze subsidieoproep altijd aan bij de specifieke situatie van uw gemeente. Of u nu wilt starten met het analyseren van de huidige en gewenste situatie of al aan de slag kan met het maken van een plan van aanpak en/of het uitvoeren hiervan. In de verschillende fases wordt gewerkt aan de hand van 6 bouwstenen, die samen zorgen dat het aanbod van dagactiviteiten aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep: thuiswonende mensen met dementie en hun naasten.

In deze subsidieronde wordt met meerdere beoordelingsrondes gewerkt. Wilt u snel starten met het versterken van de dagactiviteiten in uw gemeente? Dien dan uw subsidieaanvraag in voor de eerste beoordelingsronde. De exacte procedure en deadlines volgen in de subsidieoproep. 

Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidie wordt namens de projectgroep aangevraagd door één gemeente. De projectgroep bestaat uit 1 of meerdere gemeenten en (potentiële) aanbieders van dagactiviteiten zoals zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, buurtinitiatieven, Odensehuizen, Ontmoetingscentra, Alzheimercafés, eetcafés, ouderen- en cultuurfondsen, kunstenaars, koks, musici, bibliotheken, culturele instellingen of geloofsgemeenschappen. Ook mensen met dementie en hun naasten worden betrokken bij de projectgroep. Wie er onderdeel dient te zijn van de projectgroep verschilt per fase.

Per projectgroep kan een subsidie worden aangevraagd van maximaal €124.900, voor 1 of meerdere fases. Dit wordt toegelicht in de subsidieoproep. 

Deze gemeenten gingen u voor!

Laat u inspireren door gemeenten die u zijn voorgegaan! Begin 2024 zijn 12 projecten gestart met het doorontwikkelen van de dagactiviteiten in hun gemeente. Deze projecten zijn gehonoreerd binnen een eerdere subsidieronde uit het ZonMw-programma 'Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie'. Benieuwd waar zij zich op focussen? Dat leest u hier. In de inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie vindt u meer aansprekende praktijkvoorbeelden en best practices. 

Belangrijke data subsidieronde ‘Aan de slag met dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente’

Wilt u meer weten over deze subsidieronde? Zet dan onderstaande data in uw agenda. Tijdens het webinar en de vragenuren lichten wij de subsidieoproep toe en beantwoorden wij uw vragen.

  • Subsidieronde open: maart 2024
  • Webinar: dinsdag 26 maart 2024, 10:30 uur - 11:30 uur. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.
  • Vragenuren: Elke donderdag tussen 14:00 en 15:00 uur, vanaf het moment dat de subsidieoproep geopend is.

Subsidie draagt bij aan Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Deze subsidieronde vanuit het ZonMw-programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ ondersteunt de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Eén van de 3 inhoudelijke thema’s binnen deze strategie is ‘Mensen met dementie tellen mee’. Een specifiek doel van dit thema is dat in 2030 80% van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot een passend aanbod, dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Het bereiken van dit doel is alleen mogelijk door gezamenlijke inspanningen van gemeenten en praktijkgerichte partijen. 

Meer informatie over het programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’

Deze subsidieronde is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’. Met dit programma willen we bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie dat aansluit op hun behoeften. Ook zien we graag dat een grotere groep mensen met dementie deelneemt aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het aanbod. Het programma is een vervolg op het eerdere ZonMw-programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’