12 gemeenten gestart met doorontwikkeling van betekenisvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Binnen het programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ zijn 12 projecten gestart met de doorontwikkeling van het aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten. De komende anderhalf jaar gaan zij ervoor zorgen dat de dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in hun gemeente goed aansluiten op de behoefte én dat dit aanbod wordt geborgd.

Hoe gaan deze projecten het aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten in de gemeente versterken?

Met de subsidie van ZonMw gaan 12 projecten aan de slag met het doorontwikkelen van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in hun gemeente. Voordat zij startten met dit project, hadden de gemeenten al een regiobeeld en behoefteanalyse uitgevoerd en hiermee de huidige én gewenste situatie in kaart gebracht. Op basis van deze informatie formuleerden de gemeenten een visie en stelden ze een plan van aanpak op om het aanbod van dagactiviteiten (beter) te laten aansluiten op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. De gemeenten doen dit samen met onder andere aanbieders van dagactiviteiten en mensen met dementie en hun naasten. 

Samenwerking en diversiteit zijn belangrijke thema’s binnen de projecten. Net als participatie van mensen met dementie én hun naasten, zodat het aanbod goed aansluit bij hun verschillende behoeften. Aan deze thema’s wordt extra aandacht besteed in het begeleidings- en leertraject, waar de projecten aan deelnemen.  

In het eerste kwartaal van 2024 wordt een subsidieoproep opengesteld voor dit begeleidings- en leertraject. Het doel van dit traject is om de gemeenten te ondersteunen bij het versterken van dagactiviteiten. De kennis en ervaring die de gemeenten opdoen wordt opgehaald, gebundeld, verrijkt en teruggegeven. Op die manier wordt er met én van elkaar geleerd.  

Welke gemeenten ontvangen subsidie voor de versterking van het aanbod aan dagactiviteiten?

Wat de gemeenten en hun samenwerkingspartners gaan doen om het aanbod te beter te laten aansluiten op de behoeften van mensen met dementie verschilt. Sommige gemeenten richten zich op een beter gebruik van het bestaande aanbod en anderen ontwikkelen nieuwe activiteiten en/of nieuwe locaties voor bestaande activiteiten. Wilt u weten waar alle projecten zich op focussen? Door op onderstaande projecten te klikken wordt u verwezen naar onze projectendatabank, waar u de samenvatting per project vindt.

Nieuwe subsidieronde in maart 2024

Wilt u ook aan de slag met dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie? Vanaf begin maart 2024 kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Deze nieuwe subsidieronde is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten die de dagactiviteiten in hun gemeente beter willen laten aansluiten op de behoefte van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Ongeacht of zij hiermee willen starten en een beeld willen krijgen van de huidige situatie en de behoefte, óf net als de 12 gestarte projecten al een plan van aanpak hebben opgesteld. 

Bent u geïnteresseerd in deze subsidieoproep, of wilt u op de hoogte blijven van andere ontwikkelingen binnen het ZonMw-programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’? Volg ons dan op LinkedIn, abonneer op onze nieuwsbrief Ouderen en houdt onze website in de gaten. 
 

Subsidie draagt bij aan de Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030

De honorering van bovenstaande projecten draagt bij aan de Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030. Een specifieke doelstelling uit deze strategie is dat in 2030 80% van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot een passend aanbod aan dagactiviteiten, en dat aanbod aansluit op hun wensen en behoeften. Alleen samen met gemeenten en partijen uit de praktijk kan dit doel bereikt worden.