Beleid voor een gezonde beweegomgeving in Nederland

Onvoldoende lichaamsbeweging is een wereldwijd probleem en brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals obesitas, diabetes of hartaandoeningen. De omgeving waarin mensen leven, kan bijdragen aan de mate van fysieke activiteit. Een gezonde leefomgeving wordt voor een groot deel bepaald wordt door overheidsbeleid. In hoeverre heeft de Rijksoverheid momenteel beleid geïmplementeerd voor het creëren van een gezonde beweegomgeving? En waar liggen kansen voor beleidsmakers om beleid omtrent beweegomgeving te optimaliseren?

Deze vragen zullen het komende jaar verder worden onderzocht en beantwoord in het project ‘A Dutch implementation of the Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)’. Dit project bouwt voort op het reeds afgeronde Policy Evaluation Network (PEN). PEN was een internationaal project en heeft veel resultaten en nieuwe kennis opgeleverd wat betreft beleidseffectiviteit voor het bevorderen van gezonde voeding en beweging. Om de resultaten naar de praktijk te brengen in Nederland, gaan de Nederlandse onderzoekers binnen het PEN project aan de slag met een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP). Een VIMP is een klein aanvullend budget specifiek gericht om met al behaalde resultaten een doorontwikkeling te maken en zo meer impact te genereren.

De focus ligt daarbij op het toepassen van de zogenaamde ‘Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)’ binnen Nederland. De PA-EPI is ontwikkeld door het reeds afgeronde PEN project. Het is een instrument gericht op het monitoren van implementatie van beleid voor de bevordering van een gezonde beweegomgeving, en het vergelijken van beleid met internationale ‘best practice’, beleid dat in andere landen wordt beschouwd als meest effectief. De tool is al succesvol geïmplementeerd in Ierland, en wordt nu voor het eerst ook in Nederland toegepast.

Het doel van het implementeren van de PA-EPI in Nederland is om een overzicht te krijgen van de implementatie van Rijksoverheidsbeleid. Het overzicht heeft betrekking op:

  • lichamelijke activiteiten;
  • de identificatie van de sterke en zwakke punten in de implementatie van beleid;
  • de formulering van aanbevelingen en acties, en deze verspreiden onder beleidsmedewerkers.

Het doorlopen van de PA-EPI in Nederland zal beleidsmakers concrete handvatten geven om de implementatie van beleid te verbeteren en hiermee beweegdoelen te stimuleren.