Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen

In het programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen krijgen 9 kennisnetwerken meerjarige financiering. Met deze financiering worden de kennisnetwerken versterkt om tot een adequate en structurele kennisinfrastructuur te komen, kennisontwikkeling te stimuleren en daarmee de kwaliteit van zorg voor de specifieke doelgroepen te verbeteren.

Aanleiding

De langdurige zorg kent een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is, terwijl de zorgbehoefte hoog en complex is. Dit worden de groepen ‘laag volume, hoog complex’ genoemd. Om de kwaliteit van zorg voor deze mensen te kunnen bieden en te borgen is specifieke kennis nodig.

  Doel

  Het doel van het programma is om de kennisnetwerken te ondersteunen bij de transitie van kennisnetwerk naar geaccrediteerd kenniscentrum. Voor de accreditatie heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg ingesteld. Daarnaast zal het programma actief ondersteunen in het vormen en doorontwikkelen van een passende, duurzame kennisinfrastructuur rondom de specifieke doelgroepen.

  De netwerken hebben als doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk voor deze doelgroepen. Om dit te bereiken werken mensen van kennis- en zorginstellingen binnen de netwerken met elkaar samen. De samenwerkende partijen richten zich op zorginhoudelijk wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen worden opgehaald uit de praktijk en sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en de zorgmedewerkers. Dit om de toepassing van nieuwe kennis in de zorg en in het onderwijs te bevorderen. Samenwerking binnen en met andere netwerken stimuleert ook de verspreiding van ontwikkelde kennis. Ook bevordert het implementatie van effectieve interventies: die vinden hun weg naar de praktijk.

  Programmaspecifieke informatie

  Meer informatie

  Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de kennisnetwerken? Houd dan de projectpagina van dit programma in de gaten of abonneer uzelf op de nieuwbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Voor meer informatie over de kennisnetwerken kunt u ook terecht op hun gezamenlijke website: www.netwerq.nu

  Programmacommissie

  Voorzitter

  • Dr. J.H. (Han) de Ruiter

  Leden

  • Drs. H.E.H. (Han) Dahlmans MSc
  • Prof. dr. B.K.G. (Berno) van Meijel
  • Dr. G. (Gabriëlle) Verbeek MBA

  Kenmerken

  Status:
  Afgerond
  Budget:
  € 2.250.000
  Looptijd: 100%
  Looptijd: 100 %

  Machel Nuyten - Tjondronegoro

  Senior programmamanager
  KennisnetwerkenSD [at] zonmw.nl