Informatie over data in praktijkprojecten

Deze instructies zijn voor praktijkprojecten, waarin geen onderzoek wordt gedaan en geen samenwerking is met een onderzoeksgroep, maar waarin wel data worden verzameld (bijvoorbeeld om een toepassing te evalueren).

Informatie over databestanden in zorgprojecten

Hier staat de uitleg voor praktijkprojecten over wat er moet worden gedaan om data uit vindbaar en bruikbaar te maken om later nog de projectresultaten te kunnen verifiëren. Indien het project wel samenwerkt met een onderzoeksgroep, moeten de instructies gevolgd worden in Voorbereiding van FAIR-datamanagement in onderzoeksprojecten.

Voor wie?

 • Voor subsidieaanvragers en -ontvangers, die werkzaam zijn in praktijkorganisaties die geen onderzoeksafdeling hebben en niet met een onderzoeksinstituut samenwerken.
 • Voor de professionals die ondersteuning bieden (bijv. functionaris gegevensbescherming).

Wanneer?

 • In de subsidieaanvraag.
 • In het eindverslag.

Informatie verschaffen bij de subsidieaanvraag

Aan de hand van deze aandachtspunten laat u zien wat de situatie is van uw praktijkorganisatie en uw geplande project. Ook kunt u zich voorbereiden op de informatie over de data, die u aan het einde van het project moet verschaffen. 

1. Gaat u data verzamelen in uw praktijkproject, bijvoorbeeld voor de evaluatie van de praktijkervaringen?

 • Zo ja, licht toe over wat voor een dataverzameling het gaat. Ga vervolgens door met vraag 2.
 • Zo nee, licht toe dat u geen data verzamelt. U hoeft geen verdere vragen te beantwoorden.

2. Wat is de situatie van de praktijkorganisatie waar het project plaatsvindt?

 • Er is wel ondersteuning bij datamanagement en u kunt een datamanagementplan (DMP) maken en kerngegevens aanleveren conform de instructies van ZonMw voor onderzoeksprojecten. Lees meer hierover in Voorbereiding van FAIR-datamanagement in onderzoeksprojecten.
 • Er is geen of weinig ondersteuning voor datamanagement en er is geen samenwerking met een onderzoeksinstituut. Licht toe en ga door met vraag 3.

3. Persoonsgegevens

Licht toe of u persoonsgegevens gaat verwerken. Welke maatregelen neemt u om de persoonsgegevens te beschermen? Zijn deze goedgekeurd door een functionaris persoonsgegevens? Geef een toelichting.

4. Informatie over de databestanden (Productenformulier)

Bereid u zich erop voor dat u bij het eindverslag de volgende informatie over de data moet aanleveren in digitaal loket Mijn ZonMw.

 • DOI-code, een uniek nummer waarmee de data zijn te vinden. Indien u geen DOI-code heeft, geef dan een ander nummer dat op langere termijn beschikbaar blijft. Samen met de gegevens in het formulier over de ‘houder’ moeten de data vindbaar blijven.
 • Omschrijving van de aard van de data, hoe ze tot stand zijn gekomen, en verdere informatie zodat de data in een toekomstig onderzoek goed bruikbaar zijn. Noem hier ook het artikel of rapport waarin de resultaten op basis van deze data zijn gerapporteerd.
 • Houdergegevens: Naam, adres, URL van het instituut waar de dataverzameling is opgeslagen en de contactpersoon die deze beheert, ook na afloop van het project.
 • Weblink: kies een passende link die de vindbaarheid van de data verbetert.
 • Toegang tot data: maak duidelijk hoe en door wie een aanvraag van derden om de data te gebruiken zal worden beoordeeld. 

Na honorering van de aanvraag hoeft geen datamanagementplan (DMP) geschreven te worden.

Informatie verschaffen aan het einde van een project

In het eindverslag levert de projectleider de definitieve informatie over de punten ad 4 aan in digitaal loket Mijn ZonMw.