Voorbereiden na honorering (DMP-templates)

Op deze pagina vindt u de informatie om een passend DMP-template te kiezen voor de planning van uw datamanagement.

De voorbereiding na de honorering

Voor wie?

  • Voor de projectleiders (subsidieontvangers), die zijn verbonden aan onderzoeksorganisaties.
  • Voor projectleiders die zijn verbonden aan praktijkorganisaties met een eigen onderzoeksgroep, of daarmee samenwerken.

Wanneer?

  • Direct na honorering van de subsidieaanvraag, vóór de start van het project.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

ZonMw legt de verantwoordelijkheid voor goed datamanagement grotendeels bij de onderzoeker, de datastewards en het onderzoeksinstituut. Zij kiezen een template dat (1) de essentiële componenten van datamanagement omvat, al dan niet aangevuld met (2) verwijzingen naar lokale faciliteiten van het instituut (bijvoorbeeld voor data-opslag) en afspraken in de onderzoeksgemeenschap. Onderstaande opties passen bij deze uitgangspunten.

Opties voor de keuze van een DMP-template

  1. Gebruik het DMP-template van het onderzoeksinstituut waar het project plaatsvindt of waarmee samen wordt gewerkt. Dit is toegestaan mits het template door ZonMw is erkend. Als het template in kwestie nog niet op de lijst staat, kunt u hiervoor een verzoek indienen via openscience@zonmw.nl.
  2. Als uw instituut geen erkend DMP-template heeft, kunt u het DMP-template van ZonMw gebruiken. Dit vindt u op DMPonline. Zorg dat u de meest recente versie van het DMP-template (alleen Engelstalig) gebruikt.
  3. In het geval van samenwerkingsprogramma's tussen ZonMw en NWO volgt u de instructies in de bijbehorende subsidieoproep en/of subsidiebrief.
  4. In het geval van internationale onderzoeksprogramma's volgt u de instructies in de bijbehorende subsidieoproep en/of subsidiebrief. Deze kunnen betrekking hebben op:
  5. De Data Stewardship Wizard is een digitale en interactieve tool voor het plannen van datastewardship op basis van een aantal vragen en overwegingen. De Wizard maakt gebruik van zogenaamde 'knowledge modellen' voor specifieke onderzoeksdomeinen en ondersteunen daarmee het FAIRificeren van data.

Lees meer over Wat doet ZonMw met het datamanagementplan? op Instructies over FAIR-datamanagement voor projectleiders.