Op koers bij de gemeente Houten

Het programma Vakkundig aan het werk van ZonMw stimuleert de beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch te werken binnen, of vanuit een evidence-based practice. In een videoreeks zoomen we in op vier voorbeelden in de praktijk.

Op bezoek bij de gemeente Houten

In deze video zijn we op bezoek bij de gemeente Houten waar we inzoomen op het project Op koers. In dit project is bij drie regionale samenwerkingsverbanden een integrale aanpak ontwikkeld.

De verschillende succesfactoren die van belang zijn voor een integrale aanpak zijn geïdentificeerd. Deze zijn onder te verdelen in de thema’s: inwoner, professional, organisatie en beleid/bestuur. Zo is het organiseren van intensieve samenwerking tussen professionals van sociale (wijk)teams en professionals van werk en inkomen (klantmanagers) waarbij ze de inwoner betrekken een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak. Op deze manier kunnen professionals hun kennis en expertise vanuit de Wmo en Participatiewet bundelen en ervaren inwoners meer ‘regie’ over de ondersteuning die ze krijgen.

Over het programma Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.

Onderwerpen