Parel voor onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie

Cardio-thoracaal chirurg Dave Koolbergen bedacht een wonddouche die nabloedingen na openhartoperaties tegengaat. Op 18 november overhandigde algemeen directeur Véronique Timmerhuis hem en zijn team een Parel. Zij loofde de wijze waarop de onderzoekers de gebruikers bij de ontwikkeling betrokken, investeerders vonden en de stap naar de markt dichterbij brachten.

‘Dit project is een prachtig voorbeeld van een probleem zien, er een oplossing bij bedenken en op die manier vraag- en probleemgestuurd medische technologie toepassen’, zegt algemeen directeur Véronique Timmerhuis bij de uitreiking. Vanwege de coronapandemie gaat de uitreiking geheel digitaal. Zij heeft zojuist de Parel uitgereikt aan hartchirurg Dave Koolbergen en zijn team voor hun  innovatieve onderzoek.

Afbeelding
Dr. Dave Koolbergen en zijn team 

Onderzoek proefopstelling

De achtergrond: na een openhartoperatie geeft de gehechte wond altijd wat bloedverlies. Als dat meer is dan een halve liter, is een heroperatie nodig. Daardoor nemen de sterfte en de risico’s toe, zoals bloedtransfusies, langzamer herstel en verklevingen in de borstholte. Omdat spoelen met lauw water vaak de bloedingen doet stoppen, kwam Koolbergen jaren geleden op het idee van een wonddouche. Maar hoe maak je onderscheid tussen spoelwater en bloed, en hoe zorg je voor de juiste temperatuur? Met het idee voor een proefopstelling voor een geautomatiseerde wonddouche, de Continue Postoperative Pericardiale Flush (CPPF), ging de hartchirurg naar het UvA-patentbureau. ‘Met de toekenning van een ZonMw-subsidie voor het testen van de proefopstelling, begon het echt te lopen’, zegt Koolbergen. De onderzoeksresultaten waren bemoedigend: het bloedverlies ging met 76 procent aanzienlijk omlaag, er traden geen harttamponades (een aandoening waarbij er vocht tussen het beschermende vliesje of zakje van het hart komt) op en er hoefden geen heroperaties plaats te vinden.  

Animo

Met hulp van NLC, een bedrijf dat medische start-ups begeleidt, zette Koolbergen een businessteam op en ging hij op zoek naar investeerders. In een gebruikersonderzoek beoordeelden ic-verpleegkundigen, cardiochirurgen, intensivisten en anesthesisten het experimentele spoelsysteem. ‘De CPPF is misschien een leuk idee van mij, maar zíj moeten ermee werken’, zegt Koolbergen. ‘Verpleegkundigen vonden het een enorme verbetering. Ons apparaat heeft een display op makkelijk leesbare hoogte, die het aangeeft als bepaalde niveaus overschreden worden. Dat geeft gemoedsrust.’ Ook testten zes ziekenhuizen de gebruiksvriendelijkheid van de proefopstelling. In een customer development program werd onderzocht hoe potentiële klanten denken over bloedverlies en wonddrainage. ‘Dat gaf animo om door te gaan.’

Niet alleen

De overheid moedigt medische technologie aan die bijdraagt aan toegankelijke, doelmatige en betaalbare zorg. De CPPF past daar naadloos in. Met investeringen van de BOM (Brabantse Ondernemings Maatschappij) en een durfkapitalist uit Duitsland wordt momenteel een prototype gebouwd. Zo gauw de CE-certificering er is, zullen meerdere ziekenhuizen de wonddouche gaan beproeven. Op de vraag wat hem tijdens het langdurige ontwikkeltraject het belangrijkste was, antwoordt Koolbergen: ‘Het gaat er uiteindelijk om dat op het juiste moment de juiste mensen bij elkaar komen en samen iets gaan doen. Zoiets doe je echt niet alleen.’