Landelijk Lerend Netwerk: 11 projecten gestart met 'Leren transformeren van zorg naar gezondheid’

Startbijeenkomst Landelijk Lerend Netwerk
Tijd en ruimte maken voor het leren transformeren van zorg naar gezondheid. Geen eenvoudige opgave. ‘We moeten een enorme verbouwing uitvoeren, terwijl de winkel gewoon open moet blijven’, zo vatte een deelnemer de uitdaging van de transformatieopgave samen. 11 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) gaan de komende 3 jaar samen leren transformeren, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk blijven. Dinsdag 21 mei was de startbijeenkomst.

Leren om samen te leren

Vertegenwoordigers van de DSV’s en een aantal landelijke partijen betrokken bij de ondersteuning rondom het leren kwamen uit alle delen van het land bij elkaar, van Limburg tot Groningen en van Zeeland tot Overijssel. Centraal stond elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren en elkaar bevragen met vragen als: Hoe stel je je als persoon, professional en organisatie kwetsbaar op, zodat je samen kunt leren? Hoe maak je tijd en ruimte om te leren, terwijl de zorg en ondersteuning van alle dag ook gewoon doorgaat?  En hoe voer je het lastige gesprek? Aan de hand van posters presenteerden de samenwerkingsverbanden zich aan elkaar. Waar ligt jullie kracht en wat zijn de grootste uitdagingen? Wat is jullie plan de campagne? En hoe gaan jullie leren om samen te leren?

Bij de posterpresentaties ontstonden levendige discussies. De DSV’s kampen met vergelijkbare uitdagingen en tegelijkertijd zijn er grote verschillen in schaalgrootte, in thematiek en in regionale context.

Een impressie van de startbijeenkomst

Mensen in gesprek voor posters met een presentatie over hun samenwerkingsverband
1 / 3

Beweeghuis Maastricht

‘Mijn leervraag focust zich op hoe komen we tot een gezamenlijk kompas? Wat doen we als het gezamenlijke doel pijn doet bij een individuele organisatie? Iets laten, iets niet doen, als dat financiële consequenties heeft, is heel lastig.’ Dr. Tim Boymans, orthopedisch chirurg bij het MUMC+

Poster presentatie Leren transformeren Flevoland
2 / 3

Flevoland - Anders werken en anders leren

Een rondgang langs de posters liet zien dat er veel schaalverschil zit tussen de verschillende samenwerkingsverbanden. Een deelneemster merkte op: 'Ik ben benieuwd naar de verschillen in het leerproces.’ 

Caroline Baan presenteert de verzamelde tegeltjeswijsheid
3 / 3

Tegeltjeswijsheden van de deelnemers

Aan het einde van de dag werden door bijzonder hoogleraar integrale gezondheidszorg Caroline Baan de tegeltjeswijsheden gepresenteerd. Over collectief leren: 'Ook al is een zandkorrel klein, velen maken een zandwoestijn.'

Overkoepelend Landelijk Lerend Netwerk

De 11 projecten die zijn gehonoreerd binnen de subsidieronde ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’ gaan elkaar helpen bij uitdagingen, kennisdelen en van elkaar leren. Ze doen dit samen met een aantal landelijke partijen, in een gezamenlijk vorm te geven Landelijk Lerend Netwerk. Ze bouwen kennis op over de werkzame elementen en de knelpunten in het transformatieproces. Kennis en concrete handvatten die in het Landelijk Lerend Netwerk ontstaan komen (tussentijds) beschikbaar, zowel voor de gehonoreerde projecten als voor andere organisaties en samenwerkingsverbanden die domein overstijgend willen samenwerken in hun regio en bezig zijn met dezelfde uitdagingen.

De landelijke partijen die, samen met de domein overstijgende samenwerkingsverbanden, het Landelijk Lerend Netwerk vormen, zijn Pharos, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, het RIVM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Health~Holland en ZonMw.

Proces van co-creatie

Een transformatieproces is geen lineair proces van A naar B. Niemand weet op voorhand waar we uit gaan komen. De aankomende jaren zijn een proces van co-creatie. De komende bijeenkomsten krijgen vorm en inhoud in afstemming met de DSV’s en de landelijke partijen. De ideeënbus was na afloop van de bijeenkomst goed gevuld.

De dag sloot af met tegeltjeswijsheden van alle aanwezigen. Daar kwam onder andere uit naar voren: ‘Gemeenschap is geen gereedschap’. ‘Alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder!’ ‘Zonder fouten geen leren!’ Én: ‘Het leren leren te waarderen’. Het Landelijk Lerend Netwerk is van start.

'Leren transformeren van zorg naar gezondheid'

De subsidieronde 'Leren transformeren van zorg naar gezondheid' is onderdeel van het programma Ondersteuning regionale samenwerking. Centraal staat het delen van ervaringen en kennis tussen samenwerkingsverbanden en landelijke (systeem)partijen rondom zes bouwstenen: 1) Lerend vermogen, 2) Organisatie- en governancevraagstukken, 3) Monitoring, kennis en datagedreven werken, 4) Bekostiging, financiering en contractering, 5) Differentiëren op (sub)populaties en 6) Samenwerken met inwoners. Lees hier meer over het programma Ondersteuning regionale samenwerking.

Colofon

Tekst & beeld: Camie van der Brug 
Eindredactie: ZonMw