Door de COVID-19 pandemie bleef de druk op de zorg lang toenemen. Dit heeft tot gevolg gehad dat electieve zorg, planbare operaties en behandelingen worden uit- of afgesteld. Klachten van patiënten kunnen verergeren doordat een ingreep of behandeling niet plaatsvindt. Het inhalen van deze non-COVID zorg raakte steeds verder achter op schema waardoor de druk op zorginstellingen zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken steeds verder toeneemt. ZonMw maakt onderzoek mogelijk die de impact van uitgestelde zorg als gevolg van de coronapandemie bestuderen.

Hoe de coronacrisis leidde tot uitgestelde zorg

Bewuste zorgmijding door patiënten

Een van de oorzaken van de uitgestelde zorg is zorgmijding. Er zijn ook patiënten die zorg mijden en bewust kiezen voor uitstel van behandelingen of ingrepen. Angst voor het oplopen van corona of de zorg niet verder willen belasten zijn redenen die genoemd worden. Het was voor de COVID-19 epidemie al bekend dat specifieke groepen mensen zorg mijden uit ontkenning, omdat ze financieel in de knel zaten, de taal niet spraken of vanuit hun geloofsopvatting. De coronapandemie heeft als het ware een vergrootglas gelegd op de kwetsbaarheden en problemen. Dit zet de zorg en met name zorgpersoneel nog meer onder druk: een uitdaging gezien het feit dat zorgpersoneel in deze coronapandemie al extra werd belast.

animatie afbeelding van twee mensen die een podcast maken voor een achtergrond met virusdeeltjes

Oorzaken, gevolgen en lessen voor de toekomst

Podcast Uitgestelde zorg

In de podcastserie ‘Uitgestelde zorg’ gaan we in gesprek met o.a. patiënten en behandelaren over de oorzaken en gevolgen van de COVID-19 crisis op de zorg. Waardoor is uitgestelde zorg ontstaan, wat hebben we ervan geleerd en wat kunnen we in de toekomst anders doen?

Luister aflevering 1:
Hoe de COVID-19 pandemie heeft geleid tot uitgestelde zorg en voor welke uitdagingen staan we?

Uitgeschreven tekst (aflevering 1)

Luister aflevering 2:
Welke lessen met betrekking tot het Nederlandse zorgsysteem hebben we geleerd tijdens de pandemie?

Lees de uitgeschreven tekst (aflevering 2)

Blogserie

Naast deze tweedelige podcastserie lees je in persoonlijke blogs meer over onderzoek naar uitgestelde zorg. Benieuwd hoe het is om onderzoek te doen naar COVID-19 uitgestelde zorg? Een aantal onderzoekers van deze studies schreef een persoonlijk verhaal over hun ervaring met het onderzoek. De eerste blog, geschreven door Sabine Siesling, gaat over haar onderzoek: 'De impact van de COVID-19-uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst'.

Ook Silvan Licher en Eveline de Schepper schreven een persoonlijke blog over hun onderzoek 'Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de coronapandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener'. Tegelijkertijd met het uitbrengen van de blog, verschenen ook nieuwe resultaten. Benieuwd? Lees hier de blogs over uitgestelde zorg.

Uitgestelde zorg is onderdeel van het thema organisatie van zorg.

De projecten over uitgestelde zorg

Momenteel lopen er verschillende projecten op het gebied van uitgestelde zorg. Bekijk de projectpagina's voor meer informatie over deze projecten.

De impact van de COVID-19-uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst

Follow-upzorg na behandeling voor gynaecologische kanker: kan het minder?

Het beloop van het Acute Myocardinfarct ten tijde van de COVID-19 lockdown in hoog- en laag endemische COVID-19 regio’s in Nederland

Impact van COVID-19 op de patiënt die een operatie nodig heeft: het COVID-Surg-III-project

Substitutie van zorg binnen de benigne gynaecologie gedurende de COVID-19-pandemie in Nederland

TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19-pandemie

Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de coronapandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Zorgmijding en verminderde toegankelijkheid van zorg tijdens de COVID-19-pandemie: beloop en lange termijn effecten op incidentie en prognose van hart- en vaatziekten en kanker in Nederland

Onderdeel van breed coronaonderzoek

ZonMw werkt aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en de effecten daarvan op de maatschappij. Dit doen we in samenwerking met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners. Deze studies naar uitgestelde zorg horen ook bij het brede onderzoek naar COVID-19 en zijn onderdeel van het thema organisatie van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website