Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. De ziekte verandert niet alleen het leven van de patiënt, maar heeft ook invloed op dat van diens partner, familie, collega's en vrienden ... Kortom, kanker raakt iedereen.

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker. We hebben een aantal projecten voor u uitgelicht:

 

Laatste ontwikkelingen

Impact COVID-19 op diagnostiek en behandeling kankerpatiënten

Al aan het begin van de pandemie signaleerden wij dat er veel vragen waren over het effect van COVID-19 op oncologische zorg. Naar aanleiding van deze vraagstukken hebben wij diverse onderzoeken gefinancierd. Inmiddels zijn er al diverse resultaten bekend.

Lees meer over de onderzoeken

Netwerkcasemanagement

Behandelingen voor kanker zijn steeds complexer en vinden vaker plaats in meerdere ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Hoe zorg je voor voldoende samenwerking en overdracht om de patiënt heen?

Bekijk de minidocu van het Citrienfonds

Naar een passend behandelplan

Fabrizia Ketelaars

Hoe zorg je dat een behandeling tegen kanker aansluit op doelen en wensen van patiënten? En hoe hou je rekening met hun gezondheidstoestand? Het Model Passend Behandelplan vanuit het Citrienfonds helpt zorgverleners hierbij.

Lees het interview met Fabrizia Ketelaars

Landelijke implementatie zorgpad hoofdhalsoncologie

artsen in gesprek met patiënt

Met het nieuwe landelijke zorgpad voor hoofdhalsoncologie leggen zorgverleners op een structurele manier klinisch relevante gegevens vast. Daardoor kunnen specialistische centra beter informatie met elkaar uitwisselen en samen werken aan kwaliteitsverbetering.

Lees het interview met betrokken hoofdhalschirurg Guido van den Broek

Pijnloze en snelle diagnose huidkanker

Door het maken van een huidfilmpje (optical coherence tomography) bij verdenking op basaalcelcarcinoom (huidkanker) is de screening pijnloos en kan de diagnose direct gesteld worden. In een filmpje licht dermatoloog Klara Mosterd dit toe.

Lees meer over het project en bekijk het filmpje

‘Ruim vóór de diagnose zien we al suikers veranderen’

Om alvleesklierkanker vroeger te kunnen opsporen, ontwikkelde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een bloedtest. Hiermee wordt het volgens projectleider Wilma Mesker mogelijk mensen met erfelijke alvleesklierkanker tijdig te behandelen.

Wilma Mesker licht het onderzoek toe

Meedoen of niet? Keuze wordt makkelijker door filmpje

Waarom doen Turks- en Marokkaans- Nederlandse vrouwen wel of niet mee aan borstkankeronderzoek? Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zijn filmpjes ontwikkeld die helpen bij het maken van goed geïnformeerde keuze onder deze doelgroep.

Lees meer over dit onderzoek

Blog: persoonsgerichte oncologische zorg

Portret Wendy Oldenmenger

Coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek Wendy Oldenmenger is één van de deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0. Zij doet onderzoek bij patiënten met kanker.

Lees de blog

HPV-vaccinatie halen of niet?

De HPV-Keuzehulp helpt meisjes samen met hun moeders te beslissen of zij zich laten inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Lees het artikel in Mediator 44

Betere zorg voor patiënten met prostaatkanker

Zorgprofessionals werken samen met patiënten op verschillende manieren aan kwaliteit van zorg

Verzekeraars CZ en DSW gaan samen met zorgverleners uitkomsten van 3 diagnostische en therapeutische interventies in het zorgpad financieel belonen. Daarmee willen zij de zorg voor patiënten met prostaatkanker verbeteren.

Minder overdiagnostiek en bijwerkingen

Leven met kanker

Psychosociale screening bij gezinnen met een ouder met kanker

Marthe Egberts is projectleider van het project Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Wat gaat het project onderzoeken en waarom? Welke resultaten hoopt zij te behalen? En waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

Lees het interview met Marthe Egberts

Persoonlijke verhalen bij de scores uit vragenlijsten over kwaliteit van leven

Tijdens zijn behandeling vult de patiënt vragenlijsten in over zijn kwaliteit van leven en de klachten die hij heeft. Om de eigen scores beter te begrijpen worden persoonlijke verhalen van andere patiënten met dezelfde scores toegevoegd. 

Lees meer over dit project

Praten over intimiteit en seksualiteit

Veel mensen met ongeneeslijke kanker worstelen met vragen over intimiteit en seksualiteit. Deze thema’s blijven vaak onbesproken. Kunnen hulpmiddelen voor verpleegkundigen ervoor zorgen dat dit gesprek wel op gang komt?

Lees het interview met Irene Jongerden

Uitgelichte onderzoeken

Vertrouwen winnen en op zoek naar een andere behandeling voor voorstadia baarmoederhalskanker

portret Edith van Esch

Wat is de beste behandeling bij voorstadia van baarmoederhalskanker voor vrouwen die een kinderwens hebben? En hoe kunnen artsen de beste behandeling kiezen voor individuele patiënten? Edith van Esch gaat onderzoeken wat de beste keuze voor de patiënt is tussen verschillende behandelingen.

Lees het interview met Edit van Esch

Betere overlevingskansen voor patiënten met lymfekanker

portret Joost Vermaat

Hoe kunnen we de behandeling van perifeer T-cel lymfoom (PTCL) – een vorm van lymfeklierkanker – verbeteren? En hoe vergroten we de kansen van deze patiënten die momenteel slechts een overlevingskans hebben van rond de 24% na vijf jaar?  Joost Vermaat gaat dit onderzoeken met één van de 6 Klinische Fellowbeurzen van 2021.

Lees het interview met Joost Vermaat

Voorkomen van opioïd-geïnduceerde obstipatie

Verpleegkundige brengt infuus aan

Veel patiënten met ongeneeslijke kanker hebben pijn en moeten hierdoor zware pijnstillers innemen. Een bijwerking daarvan is vaak obstipatie. Dit project onderzoekt de (bij)werking van de medicijnen macrogol en magnesiumhydroxide om dit te voorkomen.

Bekijk het project

Preventie van kanker

1 hand houdt reageerbuis vast voor bloedonderzoek

Screening bij de gezonde burger richt zich op preventie van ziekten. Door risico-indicatoren of de aanwezigheid van een ernstige ziekte of aandoening in een vroeg stadium op te sporen, kan eerder worden ingegrepen. Hierdoor is de kans op herstel groter. Vroege opsporing vormt een onmisbare schakel in de keten van preventie-curatie-care.

Lees meer over preventie

Tijdwinst bij opsporing kanker

Als kanker sneller wordt opgespoord, leidt dit tot een lagere ziektelast voor de patiënt. Hoeveel tijd neemt het (opsporings)proces eigenlijk in beslag en waar is de meeste tijdwinst te behalen?

Lees meer over het project Improving early detection of cancer in primary care

Genetisch gemodificeerde T-cellen pakken bloedtumor gericht aan

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe therapie ontwikkeld voor mensen bij wie na een stamceltransplantatie de bloedkanker alsnog terugkeert. De celtherapie, waarbij T-cellen van de donor genetisch gemodificeerd worden, biedt een alternatief voor bestaande behandelingen.

Lees het interview met Mirjam Heemskerk

Regionale oncologienetwerken

Schematisch plaatje met thema's binnen het Citrienfondsprogramma Oncologienetwerken

In Nederland krijgt niet iedereen met de diagnose kanker altijd een state-of-the-art-behandeling. De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken moet dat verbeteren. Zorgprofessionals werken in die netwerken samen voor de best haalbare zorg voor elke patiënt met kanker. Het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken' stimuleert hen daarin.

Lees meer over deze netwerken van het Citrienfonds

Betere oncologische zorg met actuele richtlijnen

Hoe houd je richtlijnen actueel? De richtlijn baarmoederkanker wordt doorlopend geactualiseerd door koppeling aan 2 geautomatiseerde informatiebronnen: wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkdata.

Interview met Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website