Informatie voor media: onderzoek transgenderzorg

Door een toename aan transgender personen die hulp zoeken, lopen de wachttijden op. Uit door ZonMw gefinancierd onderzoek blijkt dat de oplossing zowel ligt bij de organisatie van zorg als bij de maatschappij. Op deze pagina kunnen journalisten meer informatie vinden over de onderzoeksresultaten.

De onderzoeksresultaten

Transgender personen zijn voor hulp vooral aangewezen op gespecialiseerde transgenderzorg. De wachttijd voor een eerste gesprek bij de medisch psycholoog loopt momenteel op tot 2 jaar. Veel trans personen worstelen daarom met hun (mentale) gezondheid. Hoe is de toename in vraag naar transgenderzorg te verklaren? En welke zorgcapaciteit is nodig om in de toekomst beter aan de zorgvraag te kunnen voldoen? In opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS zijn 2 onderzoeken afgerond die deze vragen onderzochten.

De verklaring voor toename zorgvragen transgenderzorg  

Het onderzoek naar de verklaring voor toename aan zorgvragen binnen de transgenderzorg is uitgevoerd in multidisciplinair verband onder leiding van Chris Verhaak van het Radboudumc en Enny Das van de Radboud universiteit. De resultaten laten de complexiteit van de zorgvragen en oplossingen zien. De onderzoekers bieden dan ook geen kant-en-klare oplossingen, maar stellen de manier van denken over en behandelen van trans personen ter discussie.

Lees meer over het onderzoek en de onderzoekers.

Afbeelding

Onderzoekers Radboudumc en Radboud universiteit

Afbeelding

Chris Verhaak

Afbeelding

Enny Das

De bovenstaande informatie kunt u gebruiken om naar te verwijzen. Mocht u de tekst en foto’s willen gebruiken, neem dan contact op met pers@zonmw.nl.

Toekomstperspectief voor de zorgvragen transgenderzorg

Het blijkt lastig om de zorgvraag naar transgenderzorg in de toekomst te voorspellen. Ondanks de onzekerheid is duidelijk dat er tijdelijk meer zorgcapaciteit nodig is om de wachttijden in de toekomst te verkorten. Dat blijkt uit het onderzoek van SiRM onder leiding van Fons Strijbosch en Jan-Peter Heida.

Afbeelding

Onderzoekers SiRM

Afbeelding

Fons Strijbosch

Afbeelding
Portret Jan-Peter Heida, oprichter van SiRM

Jan-Peter Heida

De bovenstaande informatie kunt u gebruiken om naar te verwijzen. Mocht u de tekst en foto’s willen gebruiken, neem dan contact op met pers@zonmw.nl.

De rol van ZonMw

Met kennis en verbinding willen we de transgenderzorg verbeteren en beter aanpassen op de maatschappelijke ontwikkelingen. We faciliteren onderzoek, signaleren ontbrekende kennis en verbinden partijen binnen het transgenderzorg onderzoeksveld waardoor kennisdeling en structurele samenwerking mogelijk zijn.

Wilt u deze tekst en foto’s gebruiken, neem dan contact op met pers@zonmw.nl.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Arthur van den Noort

Woordvoerder ZonMw
pers [at] zonmw.nl