Gevolgen van COVID-19 op uitkomsten van zorg voor non-COVID-patiënten

Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn tot nu toe onderbelicht.

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan? Vanuit ons programma Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 financieren we onderzoek gericht op de uitwerking van kennishiaten rondom de gevolgen voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze kennishiaten zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen. De 2 projecten die nu van start gaan, zijn gericht op één van die kennishiaten, namelijk het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen. Bij de uitwerking van de kennishiaten staat uitkomstgerichte zorg centraal.

De 2 projecten

We stellen de 2 projecten graag aan u voor:

Afbeelding

Gevolgen van coronamaatregelen voor mensen met psychiatrische aandoeningen

Wat waren de gevolgen van coronamaatregelen voor kinderen, jongeren en volwassenen met langdurige psychiatrische aandoeningen? Janneke Zinkstok vertelt hoe het COFIT-Psy project dit onderzoekt.
Afbeelding

Minder huisartsbezoek tijdens corona

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie gingen mensen, ook bij klachten die passen bij een ernstige ziekte, minder vaak naar de huisarts. Charles Helsper, Silvan Licher en Evelien de Schepper onderzoeken of mensen met zulke klachten ook na de eerste coronagolf wegbleven bij de huisarts

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten van zorg is nodig om zorg te bieden die beter aansluit op de wensen en behoeftes van de patiënt. Daarom financieren we onderzoek naar wat er nodig is om die uitkomstinformatie in te zetten om beter samen te beslissen, te leren en te verbeteren én naar hoe je dat het beste kunt organiseren. Dat doen we vanuit verschillende programma’s, waaronder ons programma Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19. Met dit programma richten we ons op de uitwerking van een aantal kennishiaten, die voortkomen uit de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke beroepsverenigingen.