Congres oversterfte

Informatie voor media: onderzoek naar oversterfte in tijden van corona
Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer mensen overleden dan verwacht. Onderzoek kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw daarom een verdiepend onderzoekstraject opgezet naar de oorzaken van deze oversterfte. Niet alle onderzoeken zijn afgerond. Op 5 maart 2024 zijn tijdens het Congres Oversterfte voorlopige en afgeronde resultaten gedeeld met onderzoekers.

In een tekstverslag is te lezen wat er tijdens het congres aan bod is gekomen. Zie ook het sfeerverslag van het congres.

Opzet onderzoek

Meer informatie over hoe het onderzoek is opgezet vindt u op de themapagina.

Plenaire opening

Dagvoorzitter Milou Dijkman heeft samen met Frank Kooiman (Programmadirecteur Covid-19, Ministerie van VWS) en Arfan Ikram (Voorzitter ZonMw) de opening verzorgd van het congres. Er is besproken wat het doel van de dag is en waarom de onderzoeken belangrijk zijn. 

Als keynote speakers waren Danny van Elswijk (CBS) en Susan van den Hof (RIVM) aanwezig. In hun presentaties legden ze de nadruk op de data die verzameld is over de oversterfte en hoe deze geïnterpreteerd moet worden. 

Meer informatie over de presentatie en sprekers treft u hier.

Onderzoeken uit het Congres oversterfte

Deelsessie 1: Uitgestelde zorg en toegang tot zorg

Lees hier meer over de onderzoekers en de presentatie van de resultaten uit deelsessie 1.

Deelsessie 2: Kwetsbare groepen

Lees hier meer over de onderzoekers en de presentatie van de resultaten uit deelsessie 2.

Deelsessie 3: Vaccinatie

Lees hier meer over de onderzoekers en de presentatie van de resultaten uit deelsessie 3.

Deelsessie 4: Sociaaleconomische ongelijkheid

Lees hier meer over de onderzoekers en de presentatie van de resultaten uit deelsessie 4.

Plenaire presentaties

Verschillende experts over gegevensuitwisseling vanuit een juridisch, ethisch en relationeel perspectief. Lees hier meer over de sprekers en hun presentaties.

Afsluiting

Véronique Timmerhuis, directeur ZonMw

Frank Kooiman, programmadirecteur Covid-19, Ministerie van VWS