Big data en gezondheid

De focus van het publiek-private onderzoeksprogramma Big Data en Gezondheid is het gebruik van big data voor vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Het programma is ontwikkeld door NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie, het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center.

Aanleiding

Met dit programma willen we de samenwerking stimuleren tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

De Kennis en Innovatieagenda’s van de Topsectoren ICT, Creatieve Industrie en LSH zijn kaderstellend voor dit onderzoeksprogramma. Het programma is uitgerold onder de paraplu van het nationale Big Data–onderzoek Platform COMMIT2DATA en wordt uitgevoerd door NWO.

Doel

Doelen voor het onderzoeksprogramma zijn:

  • Bijdragen aan vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten door data science, gezondheids-, medisch- en creatieve industrie wetenschappelijk onderzoek. De kader stellende onderzoeksagenda’s zijn de kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) ICT, Creatieve Industrie en LSH.
  • Bevorderen van interdisciplinaire en publiek-private samenwerking tussen onderzoeksgebieden, bedrijven en burgers/patiënten/(zorg)professionals met goede perspectieven op innovaties en uitdagende wetenschappelijke vragen.
  • Versterking van het vraag-gestuurde onderzoek, innovatie en de valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en maatschappelijke uitdagingen.
  • Het realiseren van herbruikbare en duurzame wetenschappelijke en technologische oplossingen die ook toepassing zullen blijven vinden na afloop van het onderzoeksprogramma.

Samenwerking

Binnen dit onderzoeksprogramma werden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-’19 tussen NWO en de Topsectoren.

Programma specifieke informatie

In juni 2019 is bekend gemaakt welke vier publiek-private projecten financiering via NWO hebben ontvangen. Een korte samenvatting van elk project en met welke partners zij samenwerken, kunt u terugvinden in dit document.

Relevante links

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Lieke Numan

Programmamanager
Numan [at] zonmw.nl