Parel voor oudertraining ScheidingsATLAS

Uitrekingsmoment ZonMw Parel
ScheidingsATLAS is voor mij zo’n project waar ik als projectleider veel plezier uit haal en energie van krijg. Ik ben dankbaar dat we een training konden ontwikkelen die aansluit bij een duidelijke behoefte in de praktijk. Zeker omdat we ScheidingsATLAS hebben ontwikkeld in een geweldige synergie met de doelgroep en sterke projectpartners. Deze parel voelt dan ook als de spreekwoordelijke kers op de taart.

De training ScheidingsATLAS helpt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. In deze unieke en korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontving ScheidingsATLAS uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis op 10 september 2021 een ZonMw Parel.

Lees meer over ScheidingsATLAS

Parel voor Koplopers

Parel voor Koplopers: participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid

'Ik ben ontzettend trots en ontroerd dat Koplopers de Parel heeft gekregen. We hebben de afgelopen jaren vele ontmoetingen gehad, van kleine tafelgesprekken tot presentaties op symposia. Dit was een bescheiden stem om open en persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan over kwetsbaarheid. Maar die stem is gehoord.'

Wat zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis is? Koplopers, een sprankelend team van ervaringsdeskundige jongeren, boog zich over deze vraag. In meer dan 100 ontmoetingen inspireerde het team bestuurders, docenten, zorgprofessionals en andere jongeren om een inclusievere manier van werken na te streven. Op 24 juni – tijdens de talkshow Beweging in Kwetsbaarheid - bekroonde Prinses Laurentien namens ZonMw het project met een Parel.

Lees meer over het Parelproject

Parel voor onderzoek naar het hart als defibrillator

‘Als het hart in staat zou zijn om een hartritmestoornis te stoppen met zelf opgewekte elektriciteit, dan zou dat pijnloos zijn voor de patiënt. De normale elektrische stroompjes in je hart voel je tenslotte ook niet.’

Bij patiënten met een hartritmestoornis kan het toedienen van een elektrische schok het hartritme herstellen. Zou je daarvoor niet de elektriciteit kunnen gebruiken die het hart zelf opwekt? Dat vroeg dr. Daniël Pijnappels zich af. Inmiddels is het hem bij proefdieren inderdaad gelukt. Hij maakt hiervoor gebruik van lichtgevoelige eiwitten uit algen die hij inbrengt in de hartcellen. Voor zijn onderzoek naar het hart als defibrillator ontving Pijnappels op 10 juni 2021 een ZonMw Parel.

Lees meer over het parelproject

Parel voor advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking

Foto van Annemieke Wagemans en Anke de Veer met bloemen en het Parelbeeldje
'Als je tijdig samen bespreekt wat je in bepaalde situaties wel én niet gaat doen, geeft dat cliënten en naasten rust en vertrouwen.'

Ook als mensen met een verstandelijke beperking niet over zichzelf kunnen beslissen, is meepraten over hun situatie vaak goed mogelijk. Een training voor advance care planning bereidt professionals voor om doelen en voorkeuren te bespreken met cliënten met een verstandelijke beperking, hun naasten en met andere zorgverleners. Op 2 juni 2021 kreeg het projectteam een ZonMw Parel voor hun werk.

Lees meer over Parelproject "Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking"

Parel voor verbeteren van uitkomsten hersenchirurgie bij epilepsie

Parel voor verbeteren van uitkomsten hersenchirurgie bij epilepsie

Foto van de uitreiking door Véronique Timmerhuis aan Frans Leijten

Nederland telt 30.000 epilepsiepatiënten die ondanks medicijnen aanvallen houden. Een operatie kan epilepsie genezen wanneer bekend is welk hersengebied de aanvallen veroorzaakt, maar helaas werkt dit lang niet altijd. ‘Wij wilden meer inzicht krijgen in het ontstaan van epilepsie’, vertelt neuroloog dr. Frans Leijten (UMC Utrecht). ‘Want als je begrijpt hoe bij een patiënt aanvallen ontstaan, kun je tijdens de operatie gerichter voorkomen dat er nieuwe aanvallen optreden.’ Samen met medisch fysicus dr. Geertjan Huiskamp (UMC Utrecht) en wiskundigen dr. Hil Meijer en prof. Stephan van Gils (Universiteit Twente) werkte Leijten tussen 2014 en 2019 aan een ZonMw-onderzoeksproject. Samen ontwikkelden ze computermodellen van het brein om de uitkomsten van hersenchirurgie te verbeteren. Hiervoor ontvingen zij 20 mei j.l. een Parel van ZonMw uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis.

Lees meer over Parelproject “Verbeteren van uitkomsten hersenchirurgie bij epilepsie”

Parel voor samenwerking rond kind en wetenschappelijk onderzoek

‘Volwassenen vinden het te snel zielig, al die prikken of andere handelingen in zo’n studie. Terwijl kinderen daar vaak amper problemen mee hebben.'

Hoe laat je kinderen verantwoord meedoen met wetenschappelijk onderzoek? Kunnen ze goed geïnformeerd instemmen, welke voorlichting is nodig en hoe monitor je de belasting tijdens de studie? Onder de noemer ‘Kind en Onderzoek’ bracht een team van onderzoekers alle relevante kennis en bruikbare instrumenten bij elkaar op één website. Op 15 april 2021 kregen zij een ZonMw Parel voor hun samenwerking.

Lees meer over de Parelprojecten 'Kind en Onderzoek'

Parel voor Bruggenbouwer in hartfalen onderzoek

‘Preventie van hart- en vaatziekten krijgt al jaren terecht veel aandacht. Maar hoe zit het met de mensen die al klachten hebben?

Steeds meer mensen overleven een hartinfarct of beroerte. Maar er zijn grote verschillen in hoe het daarna verder gaat. Hoe ontstaan die verschillen en hoe kan zorg optimaal worden ingezet om nieuwe problemen te voorkomen?

Lees meer over het parelproject

Parel voor RAPDIF

'Infectieziekten en antimicrobiële resistentie zijn goede vrienden en reizen hand in hand de wereld rond, niet gehinderd door grenzen, en zonder onderscheid te maken tussen mensen.'

Hoe kan de diagnose en behandeling van jonge kinderen met koorts in Afrika worden verbeterd? Dit was de focus van het RAPDIF-project. Onderzoekers in Nederland en Burkina Faso ontwikkelden een nieuwe malaria-test en identificeerden bacteriën die koorts veroorzaken. Op 19 november reikte ZonMw een Parel uit aan de onderzoekscoördinator van het project Dr. Henk Schallig.

Lees meer over het Parelproject RAPDIF

Parel voor onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie

‘Dit project is een prachtig voorbeeld van een probleem zien, daar een oplossing bij bedenken en op die manier vraag- en probleemgestuurd medische technologie toepassen.’

Wanneer de wond meteen na een open hartoperatie wordt gespoeld met een warme zoutoplossing, neemt het bloedverlies af met maar liefst 76 procent, wat heroperaties voorkomt. Dat toont door ZonMw gefinancierd onderzoek van Dave Koolbergen en zijn team aan. Cardio-chirurgen, intensivisten, anesthesisten en verpleegkundig personeel probeerden het experimentele spoelsysteem uit. Hun ervaringen, op basis van een uitgevoerd gebruikersonderzoek, worden nu gebruikt voor het ontwikkelen van een prototype.

Lees meer over het Parelproject

Parel voor onderzoek hiv-preventie medicijn PrEP

Parel voor AMPReP

Elske Hoornenborg en Jeroen Geurts
"Met de komst van PrEP is die angst voor het krijgen van hiv voor velen grotendeels voorbij. Door dit medicijn ervaren mensen vrijheid. Het brengt veel meer teweeg dan alleen het voorkómen van hiv-infectie."

PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. Onderzoek van de GGD Amsterdam heeft aangetoond dat PrEP in de praktijk goed toepasbaar is. Het onderzoek heeft mede geleid tot een nationaal PrEP-programma. Projectleider Elske Hoornenborg heeft op 29 november 2019 van ZonMw een Parel gekregen tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks.

Lees meer over Parelproject AMPrEP

Parel voor zingeving in de palliatieve zorg: scholingsprogramma en digitale leerwerkplaats

Henk Smid reikt ZonMw Parel uit aan An Reyners
'Wij zijn heel blij dat ZonMw ons project een Parel heeft gegeven en willen dat iedereen in de zorg de digitale leerwerkplaats kan gebruiken.'

Als het levenseinde nadert, komen zingevingsvragen vaak meer op de voorgrond. Aandacht daarvoor is dan nog belangrijker dan in het ‘gewone’ leven. Hoe kunnen zorgverleners goed aansluiten op deze behoefte van patiënten en hun naasten? Het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ verbetert niet alleen de spirituele zorg in de palliatieve fase. Het verdiept ook de samenwerking binnen zorgteams.

Lees meer over Parelproject 'Als niet alles is wat het lijkt'

Parel voor dementieonderzoek: wetenschappelijke kennis over diagnostiek naar de spreekkamer

directeur Henk Smid en ervaringsdeskundige Saskia Danen reiken de ZonMw Parel uit aan Wiesje van der Flier
‘Ik vind het ontzettend gaaf dat ZonMw en Alzheimer Nederland het aandurfden om dit veelkoppige monster te financieren.’

Regelmatig verlaten mensen een geheugenpoli met de diagnose ‘MCI’: milde cognitieve klachten. Een onzekere omschrijving, omdat de kans op het ontwikkelen van dementie dan ongeveer fifty-fifty is. Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen. Projectleider prof. dr. Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum Amsterdam ontving op 24 oktober een ZonMw Parel tijdens het Alzheimer Europe congres in Den Haag.

Lees meer over Parelproject ABIDE
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website