Parel voor Martine Bouman

Parel voor Martine Bouman

Martine Bouman en Henk Smid

Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Vanuit die visie werkt het Centrum voor Media & Gezondheid (CMG) aan leefstijlverbetering bij maatschappelijke groepen met een gezondheidsachterstand.

Lees meer

Parel voor Versterk je Enkel

Parel voor Versterk je Enkel

Enkelbandletsels vormen ongeveer een kwart van alle sportblessures. Er is een grote kans op herhaald letsel, met mogelijk chronische pijn of enkelinstabiliteit als gevolg. Een zogeheten neuromusculair trainingsprogramma vermindert het risico op herhaald letsel, mits de sporter dit oefenprogramma goed uitvoert. Een speciale uitvouwkaart of een app blijken de noodzakelijke therapietrouw te verhogen.

Lees meer

Parel voor Stichting Fair Medicine

Parel voor Stichting Fair Medicine

Nieuwe geneesmiddelen bieden steeds vaker perspectief op een wezenlijk betere behandeling. Maar het prijskaartje aan deze middelen is meestal fors. De toekomstige toegankelijkheid van de farmaceutische zorg vraagt om nieuwe modellen waarmee geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten kunnen worden geïntroduceerd. Fair Medicine werkt aan de ontwikkeling van zo’n model.

Lees meer

Parel voor 'Even Buurten'

Parel voor 'Even Buurten'

Even Buurten bevordert de sociale samenhang in de wijk. Met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen huis. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de huidige hervormingen in de langdurige zorg. Het project is uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en is gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Inmiddels maakt Even Buurten structureel onderdeel uit van de werkwijze van twaalf Rotterdamse wijkteams. In nog dertig andere wijken wordt onderzocht hoe de methodiek toegepast kan worden. Ook in Groningen en Zeeland lopen projecten volgens de Even Buurten-aanpak.

Lees meer

Parel voor verbeteren van patiëntveiligheid bij operaties

Parel voor verbeteren van patiëntveiligheid bij operaties

AMC-anesthesiologen Bart Geerts en Denise Veelo hebben de zorg voor hoogrisicopatiënten die een operatie moeten ondergaan veiliger gemaakt door de introductie van ‘goal-directed fluid therapy’ in Nederland. Daarom  ontvingen zij op 2 oktober 2015 tijdens de Wetenschapsdag voor anesthesiologen een ZonMw parel.

Lees meer

Parel voor oudertraining aan kansarme gezinnen

Parel voor oudertraining aan kansarme gezinnen

Incredible Years – in het Nederlands ‘Pittige Jaren’ - is een trainingsprogramma waarin ouders van kinderen met probleemgedrag in 14 weken aan de hand van videobeelden oplossingen bedenken voor lastige opvoedsituaties. Het gaat daarbij om gezinnen met kinderen die bijvoorbeeld niet willen luisteren, driftbuien hebben en druk gedrag vertonen, waarop de ouders vaak reageren met straffen of soms slaan.

Lees meer

Parel voor patiëntenparticipatie Goed Gebruik Geneesmiddelen

Parel voor patiëntenparticipatie Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op 16 april 2015 ontvingen projectleider Marilou Muris-Nyst en voorzitter Gerdi Verbeet van patiëntenfederatie NPCF een ZonMw Parel voor hun werk in een pilotproject rond patiëntenparticipatie. Daarin beoordeelde een patiëntenpanel met ervaringsdeskundigen de onderzoeksaanvragen van onder meer het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) vanuit patiëntenperspectief. ZonMw noemt de bijdrage van het patiëntenpanel ‘zeer relevant en vooruitstrevend’.

Lees meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website