Parel voor succesvol verbinden kennis en jeugdopleidingen rond het thema gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Samen de handen in één voor multiprobleem
Er is veel actuele ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis beschikbaar. Maar hoe vertaal je dit naar het hoger onderwijs? En hoe zorg je dat dit aansluit bij en aanvullend is op het bestaande onderwijsaanbod? Het ZonMw-project De handen in één voor multiprobleem pakte dit proces succesvol aan. En wist op een innovatieve manier de kennis rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen te bundelen en naar onderwijstoepassingen te vertalen voor een aantal social hbo-opleidingen. Hiervoor kregen zij op 21 september 2023 een ZonMw Parel uitgereikt.

Het project heeft de prijs te danken aan de succesvolle onderzoeksaanpak en waardevolle samenwerkingen. Door de verschillende soorten kennis te vertalen naar toepasbare onderwijsvormen, is ervoor gezorgd dat (toekomstig) professionals de kennis kunnen leren toepassen in de praktijk. En dat ook nog eens voor een complexe, belangrijke doelgroep. Hiermee heeft het project geleid tot bruikbare resultaten voor (toekomstig) professionals. En hebben daarmee veel impact op hun dagelijkse werkpraktijk.

Samenwerken met de juiste partijen

De zeer diverse samenwerkingsverbanden binnen het project hebben bijgedragen aan het succes. Zo heeft de samenwerking met jongeren, ouders/verzorgers, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers ervoor gezorgd dat de juiste kennis vertaald is naar het onderwijs. En dat de uiteindelijke producten goed aansluiten bij de manier van leren van studenten en praktijksituaties waar zij uiteindelijk mee te maken krijgen.  

Doordat het project uitwisseling tussen diverse hogescholen heeft gestimuleerd, zijn er binnen de opleidingen diverse verbindingen gerealiseerd. Zodat er meer van elkaar geleerd en uitgewisseld kan worden. En de onderwijsmaterialen op meerdere plekken ingezet kunnen worden. Op deze manier is de kennis van diverse lectoraten ingebracht voor de ontwikkeling van onderwijs, dat daarmee meer plaats onafhankelijk wordt. 

Ook is voor de ontwikkeling van de onderwijsmaterialen de samenwerking gezocht met lectoraten buiten het jeugddomein, zoals de lectoraten Design Driven Innovation & Serious Gaming en Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL-Stenden.

Kwalitatief hoogwaardige aanpak

Het project is goed uitgevoerd en een mooi voorbeeld van de combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. Binnen het project is gebruikgemaakt van een scoping review, de Delphi-methode en een ontwerpgericht onderzoek waarbij de methode design thinking is ingezet voor het ontwikkelen van de Serious Gaming Intervention.

De onderstaande video legt het proces uit, waarmee het project de kennis heeft vertaald naar de onderwijsmaterialen.

Bruikbare producten

De succesvolle onderzoeksaanpak en goede samenwerkingen hebben geleid tot bruikbare producten voor studenten: werkkaarten, kennisclips en een Serious Gaming Intervention (SGI). Door het spelen van de game en het gebruiken van de werkkaarten en kennisclips, leren (toekomstig) professionals vaardigheden aan als meervoudig alliëren, positioneren en engageren. En leren ze door bewustwording en reflectie waarom ze de keuzes maken die ze maken. Hiermee krijgen de toekomstige professionals de juiste kennis en vaardigheden aangereikt om later cliënten goed te kunnen ondersteunen. Door de samenwerking met verschillende hogescholen zijn deze producten ook op verschillende plekken bruikbaar.

Om de onderwijsmaterialen ook binnen andere hogescholen te kunnen borgen, is de implementatie roadmap ontwikkeld.

Zelf aan de slag met de onderwijsproducten?

Wilt u zelf aan de slag met deze onderwijsproducten? Bekijk dan deze website.

Zelf actuele kennis omzetten naar onderwijsvormen?

Wilt u weten hoe u zelf praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis om kunt zetten naar onderwijsmaterialen? Bekijk dan deze video.

Over de ZonMw Parel

Dit project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw en maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. ZonMw heeft de projectgroep de ZonMw Parel toegekend. Een ZonMw Parel is een ereprijs voor een project met grote maatschappelijke impact.