De boekeditie van de digitale Canon palliatieve zorg is beschikbaar, waarin de veelal onbekende geschiedenis van de palliatieve zorg op een unieke wijze is geboekstaafd.

5 boeken


Eind 2016 verscheen de digitale Canon palliatieve zorg door VWS-staatssecretaris Martin van Rijn gelanceerd tijdens de opening van het 6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg. In deze Canon, mogelijk gemaakt door het programma Palliantie. Meer dan zorg, wordt in 25 vensters de geschiedenis van de palliatieve zorg in de digitale etalage gezet. Op basis van de vele positieve reacties is nu een drukversie gemaakt. Dit unieke boek (96 pagina’s, rijk geïllustreerd) neemt u mee in een tijdreis door de geschiedenis van de palliatieve zorg. De Canon begint met de internationale geschiedenis van hospices, met namen als Cicely Saunders en Elisabeth Kübler-Ross. Daarna komen onder meer de pijnbestrijdingsrevolutie, de toenemende levensverwachting, de eerste initiatieven in Nederland, de opkomst van de euthanasiediscussie, de stichting Leendert Vriel, het Bijna-Thuis-huis in Nieuwkoop, de invloed van Aids, de rol van koningin Beatrix en de kinderpalliatieve zorg aan bod. En dat is nog maar een beperkte greep.

Bestellen

Bent u actief betrokken op de palliatieve zorg, dan is dit boek iets voor u en of uw organisatie.
Het gewenste aantal exemplaren kunt u bestellen via onderstaande link. Indien er vanuit uw organisatie (en andere organisaties) voldoende animo is, kan de vereniging het boek laten drukken en vindt begin november de verspreiding plaats. 

Boek bestellen

Mocht u de digitale Canon nog niet kennen, neem dan vooral een kijkje op: www.canonpalliatievezorg.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website