Uitkomstgerichte zorg: substitutie van zorg in de gynaeco-oncologie

Deadline: uur
Consortia/onderzoeksgroepen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een subsidieaanvraag indienen om antwoord geven op de vraag: wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast? De gynaeco-oncologie is het vertrekpunt in deze subsidieoproep.
Kenmerken
Status:
Gesloten
Openingsdatum:
Josine Quispel-Janssen
Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl
Servicedesk
Neem bij vragen contact op met onze Servicedesk. Deze is van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.
servicedesk [at] zonmw.nl
Kees-Jan den Heijer
Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl
Simone Schellekens
Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl
Bobby Otto
Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl